Mnogi ljudi razmišljaju o mijenjanju sistema u svojoj kući ili stanu. Ovdje se nalaze sve informacije o hibridnim sistemima koje trebate znati.

Toplotne pumpe su uređaji za preuzimanje (besplatne obnovljive) energije iz okoliša, kao što su zrak, podzemne vode ili podzemna toplota, za proizvodnju potrošne tople vode i klimatizaciju kako stanova, tako i poslovnih i industrijskih zgrada. Prednosti toplotnih pumpi u smislu uštede energije su neosporne, iako postoje određene situacije u kojima mogu postojati ograničenja u radu. 
Iako su veoma efikasne i ekološki prihvatljive, može biti potrebno, kada je vrijeme posebno hladno, kombinovati toplotnu pumpu s bojlerom. Rješenje je odabrati hibridni sistem koji kombinuje toplotnu pumpu s kondenzacionim bojlerom koji može dati svoj doprinos po potrebi.

Logika rada toplotne pumpe

Ova tehnologija se sastoji od četiri odvojena uređaja, odnosno kompresora, kondenzatora, ekspanzionog ventila i isparivača, koji omogućuju određenom rashladnom sredstvu prijenos toplote. 

Tokom isparavanja, tečnost apsorbira energiju iz izvora toplote (vanjski zrak, itd.) i smanjuje se u volumenu dok teče kroz kompresor, uzrokujući povećanje temperature i pritiska. 

U kondenzatoru se gas vraća u tečno stanje i prenosi svoju skladištenu toplotu u sistem kućnog grijanja ili tople vode, a zatim ulazi u ekspanzioni ventil koji mu smanjuje pritisak i vraća ga u isparivač. Zahvaljujući toplotnoj pumpi, ne troše se fosilna goriva budući da je primarni izvor energije obnovljiv, ali postupak i dalje zahtijeva korištenje električne energije.

Logika rada kondenzacionog bojlera

Kondenzacioni bojler je glavni sistem za grijanje kućanstva i proizvodnju potrošne tople vode koji je izuzetno energetski efikasan i troši vrlo malo gasa.

Svoju veliku efikasnost može pripisati povratu toplote iz dima izgaranja, čiji se dio može iskoristiti bez potrebe za novom sirovinom, a kao rezultat toga, bojler je ekološki prihvatljiviji i manje zagađuje.

Kondenzacioni bojler također emituje manje emisija u okoliš zbog prisutnosti posebnih plamenika za prethodno miješanje. Još jedna prednost ovog sistema grijanja je mogućnost modulacije izlazne snage sistema prema specifičnim potrebama svake pojedinačne zgrade, a na njegov rad ne utiču varijacije vanjske temperature (kao što je slučaj s toplotnom pumpom, itd.).

Hibridni sistem: savršena kombinacija dvije konfiguracije

Vidjeli smo kako radi toplotna pumpa i šta je kondenzacioni bojler. Ali kako se ta dva uređaja mogu kombinovati u sistem koji osigurava maksimalnu efikasnost i optimalnu udobnost stanovanja tokom svakog godišnjeg doba? 

Primarni generator toplote u hibridnom sistemu obično je toplotna pumpa, čija veličina pokriva do 80 procenata godišnjeg toplotnog opterećenja kuće (toplotna energija koja se gubi u vanjskom okruženju, itd.). Na taj način se besplatna obnovljiva energija u potpunosti iskorištava, a kondenzacioni bojler „pokriva“ preostalih 20% toplotnog opterećenja. 

Također je idealno rješenje u slučaju renoviranja jer se može kombinovati s konvencionalnim radijatorima koji se inače nalaze u kućama koje treba nadograditi. 

Evo nekoliko primjera na osnovu meteoroloških uslova. U hibridnom sistemu, ako vanjska temperatura nije preniska, koristi se samo toplotna pumpa, a bojler ostaje isključen i stoga se izbjegava potrošnja fosilnih goriva. Kako vrijeme postaje hladnije, toplotna pumpa možda neće osigurati potreban unos toplotne energije za grijanje prostorija i proizvodnju potrošne tople vode. Kao posljedica toga, u slučaju preniskih temperatura, dva sistema će prvo raditi paralelno, a zatim samo bojler pod punim opterećenjem.

Idealni za renoviranje, hibridni sistemi kompanije Clivet nude besprijekornu integraciju između najboljih toplotnih pumpi na tržištu i visokoefikasnih kondenzacionih bojlera, dok također pružaju maksimalnu svestranost u pogledu instalacije (zid, pod i bez kućišta). Svi proizvodi, nezavisno od toga jesu li podijeljeni ili pojedinačni, dostupni su u širokom rasponu snaga, imaju estetski dizajn koji ih čini prikladnim za svaku prostoriju u kući i dolaze s aplikacijom za daljinsko upravljanje.

SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid

SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid je hibridni sistem koji je razvila kompanija Clivet, koji kombinuje zidnu toplotnu pumpu zrak-voda s kondenzacionim bojlerom od 24 ili 34 kW koji trenutno može proizvesti potrošnu toplu vodu. Ovaj proizvod osigurava potpunu kompatibilnost sa sistemom radijatora, jer može proizvesti vodu maksimalne temperature od 80 °C, a nedavno je osvojio KLIMAHOUSE nagradu kao proizvod koji se može prilagoditi potrebama tržišta.