Obnova i pročišćavanje zraka

ELFOFresh Large
  • 1200-3300 m3/h (puni svježi zrak)
  • obnova i pročišćavanje
  • termodinamički oporavak topline

Tehničke karakteristike

  • Dostupan s plinom R-410A
  • Filtracija zraka koja jamči čistoću
  • Slobodno hlađenje