Među mnogim vrstama sistema klimatizacije dostupnih na tržištu, sistemi vodene petlje pokazuju se kao napredno i pouzdano rješenje.

 

Evo glavnih prednosti.

Odabir najboljeg rješenja klimatizacije za velike poslovne zgrade veliki je izazov za projektante. Među brojnim elementima koje treba uzeti u obzir u fazi odabira nisu samo smanjenje potrošnje energije zgrada i traženje optimalne udobnosti stanovanja, već i jednostavnost u fazama projektovanja i ugradnje, nepostojanje previsokih troškova održavanja te mogućnost proširenja i mijenjanja sistema prema budućim potrebama.

Među mnogim vrstama sistema klimatizacije dostupnih na tržištu, WLHP sistemi vodene petlje ili Water Loop Heat Pump pokazali su se naprednim i pouzdanim rješenjem, posebno za trgovačke centre, hotele, urede i uopšteno velike zgrade koje zahtijevaju rashladna opterećenja čak i zimi. Široko rasprostranjeno u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj, ali još uvijek malo poznato u ostatku Evrope, ovo sistemsko rješenje svoje je ime dobilo po dvocijevnom hidrauličkom krugu (petlja/loop) koji ga karakterizira a koji se održava na neutralnoj temperaturi pomoću sistema za integraciju toplote ili raspršivanje toplote.

Kako radi postrojenje?

Hidraulički krug u osnovi WLHP sistema povezuje niz reverzibilnih toplotnih pumpi voda-zrak ili voda-voda kako bi se osigurala optimalna kontrola klime u područjima zgrade čak i s vrlo različitim potrebama. Serija je takođe potencijalno neograničena i dopušta brojne dopune, takođe s obzirom na buduća proširenja sistema (zgrade). Tečnost za izmjenu koja cirkuliše u krugu nije tečnost za hlađenje, već voda na „neutralnoj“ temperaturi, koja djeluje kao izvor za toplotne pumpe, omogućujući im da lokalno proizvode potrebnu energiju za grijanje ili hlađenje. Alternativno, postoji varijanta postrojenja pod nazivom WSHP, u kojoj se morska, riječna ili jezerska voda koristi kao potpuno obnovljivi izvor energije.

U oba slučaja, za održavanje temperature vodene petlje unutar uobičajenog raspona, tj. 20-35 °C, najefikasnije rješenje je korištenje toplotne pumpe zrak-voda nizvodno od cijelog sistema.

Alternativno se mogu koristiti i drugi uređaji koji kontrolišu temperaturu vodene petlje, čak i međusobno kombinovani, kao što su, na primjer, generatori toplote, tornjevi za isparavanje, geotermalne sonde ili bunari podzemne vode. 

Koje su prednosti pumpe Water Loop Heat Pump?

WLHP sistem garantuje brojne prednosti u smislu jednostavnosti, fleksibilnosti korištenja i energetske efikasnosti.

 

Jednostavan za dizajn, ugradnju i održavanje

Zapravo, prisutnost samo dvije hidrauličke cijevi koje prolaze kroz zgradu čini ovo sistemsko rješenje lakim za projektovanje i ugradnju, kao i da zahtijeva vrlo malo održavanja u poređenju s drugim vrstama sistema klimatizacije. I ne samo to: upotreba vode kao tečnosti za izmjenu umjesto rashladnog sredstva čini kontrolu F-plina i upotrebu uređaja za otkrivanje curenja suvišnim za toplotne pumpe koje čine sistem.

Više efikasnosti i pouzdanosti

Efikasnost i pouzdanost osigurani su decentralizacijom prijenosa energije. Energija za grijanje i hlađenje potrebna za klimatizaciju različitih područja zgrade zapravo se lokalno proizvodi od strane pojedinačnih terminalnih jedinica, čime se uklanja gubitak bilo kakvog prijenosa od generatora do opsluženih područja. Nadalje, u slučaju eventualnog kvara toplotne pumpe šteta ostaje ograničena jer ne utiče na pravilan rad cijelog sistema.

Manja ulaganja od ostalih rješenja

Čak se i početni trošak ulaganja, minimiziran u poređenju s drugim rješenjima, može smatrati jednom od glavnih prednosti WLHP sistema. Naručilac građevinskog zahvata zapravo može prenijeti dio početnih troškova postrojenja, zahtijevajući kupovinu jedinica za klimatizaciju od pojedinačnih korisnika, preuzimajući samo poslove etažiranja. Nadalje, terminalne jedinice ne zahtijevaju složene radnje na licu mjesta i osiguravaju veliku svestranost, značajno smanjujući vrijeme ugradnje i testiranja.

Sažetak prednosti WLHP-a

  • Opslužuju se područja zgrade s različitim energetskim potrebama
  • Sistem je jednostavan za dizajn i ugradnju
  • Održavanje je minimalno
  • Sistem se po potrebi može proširivati
  • Upotreba neutralne vode čini kontrolu F-plina nepotrebnom
  • Smanjuje se početni trošak ulaganja

Sistemi vodene petlje prema kompaniji Clivet

Više od 300 velikih zgrada, uključujući trgovačke centre, poslovne centre, hotele i urede u Italiji i širom svijeta, moglo je iskoristiti smanjenje sezonske potrošnje do 50% zahvaljujući ugradnji sistema Water Loop Heat Pump s proizvodima koje isporučuje kompanija Clivet. Nadovezujući se na svojih više od 30 godina iskustva u razvoju sistema za održivu udobnost i ličnu dobrobit u svim vrstama okruženja, kompanija dizajnerima u termohidrauličkom sektoru pruža širok izbor specifičnih proizvoda za izgradnju sistema vodene petlje. Raspon koji garantuje raznolike konfiguracije za svaku vrstu primjene, snage do 350 kW i visoku energetsku efikasnost, s COP-om do 5,9.

ZEPHIR3 monoblok

Među raznim rješenjima koja je kompanija Clivet predložila za stvaranje WLHP sistema, ZEPHIR3 monoblok jedinica igra odlučujuću ulogu jer garantuje ispravnu izmjenu i pročišćavanje zraka u prostorijama. Idealan za ugradnju unutar i izvan zgrade, ZEPHIR3 ima tehnologiju toplotne pumpe Full Inverter s termodinamičkim povratom u kombinaciji s elektronskom filtracijom (ISO 16890 ePM1 90%). Rezultat je čist i visoko filtriran svježi zrak (od 1.000 do 14.000 m 3 /h), s aktivnim djelovanjem protiv virusa i bakterija, efikasan povrat energije otpadnog zraka, kao i smanjena potrošnja energije ventilacije i bolja životna udobnost zahvaljujući preciznoj kontroli temperature i vlažnosti ulaznog zraka.