Među mnogim vrstama klimatizacijskih sustava dostupnih na tržištu, sustavi vodene petlje pokazuju se kao napredno i pouzdano rješenje.

 

Evo glavnih prednosti.

Odabir najboljeg rješenja klimatizacije za velike poslovne zgrade veliki je izazov za projektante. Među brojnim elementima koje treba uzeti u obzir u fazi odabira nisu samo smanjenje potrošnje energije zgrada i traženje optimalne udobnosti stanovanja, već i jednostavnost u fazama projektiranja i ugradnje, smanjenje troškova održavanja te mogućnost proširenja i mijenjanja sustava prema budućim potrebama.

Među mnogim vrstama klimatizacijskih sustava dostupnih na tržištu, WLHP sustavi vodene petlje ili Water Loop Heat Pump pokazali su se naprednim i pouzdanim rješenjem, posebno za trgovačke centre, hotele, urede i općenito velike zgrade koje zahtijevaju rashladna opterećenja čak i zimi. Široko rasprostranjeno u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj, ali još uvijek relativno malo korišteno u ostatku Europe, ovo sustavno rješenje svoje je ime dobilo po dvocijevnom hidrauličkom krugu (petlja/loop) u kojem se održava voda neutralne temperature pripremljena uređajima za grijanje/hlađenje primarnog kruga.

Kako radi sustav?

Hidraulički krug u osnovi WLHP sustava povezuje niz reverzibilnih dizalica topline voda-zrak ili voda-voda kako bi se osigurala optimalna kontrola temperaturnih uvjeta u područjima zgrade čak i s vrlo različitim potrebama. Sustavi s WLHP su potencijalno sustavi bez ograničenja u odnosu na eventualna buduća proširenja (zgrade ili prostora) i dopuštaju brojne izmjene i dopune. U hidrauličkom krugu ne nalazi se rashladni medij, već voda na "neutralnoj" temperaturi, koja djeluje kao izvor za dizalice topline, omogućujući im da lokalno proizvode potrebnu energiju za grijanje ili hlađenje. Alternativno, postoji varijanta sustava pod nazivom WSHP, u kojem se kao potpuno obnovljivi izvor energije koristi voda.

U oba slučaja, za održavanje temperature vodene petlje unutar uobičajenog raspona, tj. 20-35 °C, najučinkovitije rješenje je korištenje dizalice topline zrak-voda nizvodno od cijelog sustava.

Alternativno se mogu koristiti i drugi uređaji koji kontroliraju temperaturu vodene petlje, čak i međusobno kombinirani, kao što su, na primjer, generatori topline, rashladni tornjevi, geotermalne sonde ili bunari podzemne vode.