null Nova tvornica: 800

nova fabrika: 800

14 oktobar 2022
Feltre (Belluno)

Dana 14. oktobra u Feltreu je održana svečanost polaganja prve cigle nove Clivet fabrike, koja će se prostirati na površini od 30.000 m2, a služit će za proizvodnju toplotnih pumpi za stambeni sektor.
Clivet je prepoznat kao mjerilo u industriji klimatizacije: Ključevi uspjeha kompanije Care za okolinu, sveobuhvatna udobnost i energetska efikasnost.

Stefano Bellò, glavni izvršni direktor Clivet SpA, ima sljedeće za poručiti: „Izgradnja nove proizvodne jedinice igra važnu ulogu u našem planu rasta na međunarodnim tržištima i stavljanju naše tehnologije i stručnosti u službu održive udobnosti širom Evrope i svijeta. U stvari, omogućit će nam povećanje proizvodnje toplotnih pumpi, kako bismo zadovoljili rastuće zahtjeve tržišta, promjenjive potrebe kupaca i nove propise, poštivajući pritom okolinu i optimizirajući potrošnju energije u ekonomski tako teškim vremenima.”
Ova važna prekretnica zapravo se može pripisati snažnom rastu, koji je omogućio kompaniji da bude tako uspješna. 
Clivet je razvio inovativne specijalizirane sisteme za uslužni sektor i industriju zasnovane na krovnim jedinicama, sistemima vodenih prstenova i stambenim sistemima, uvijek s posebnom pažnjom na kvalitet vazduha. Svi Clivet proizvodi koriste plinove s malim uticajem na okolinu, koji zadovoljavaju važeće propise, u skladu s načelima filozofije kompanije.