Kako certifikacije proizvoda mogu dodati vrijednost toplotnim pumpama i učiniti da se dobro prodaju na svim tržištima.

Toplotne pumpe moraju biti certifikovane i usklađene s propisima kako bi se bolje prodavale na svim tržištima. U ovom ćemo članku istražiti kako certifikati EUROVENT, HP Keymark i SG Ready te kako klasična energetska oznaka, u skladu s ErP direktivom, mogu dati vrijednost toplotnim pumpama i učiniti da se dobro prodaju na svim tržištima.

Toplotne pumpe koriste obnovljivu energiju zraka ili vode ili u dubljim slojevima zemlje za grijanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, garantujući veliku efikasnost i značajne finansijske uštede. Ali koji su to certifikati koji nam omogućuju da uporedimo različite modele i identifikujemo onaj koji najbolje odgovara našim potrebama?

prema Uredbi o ekološkim oznakama u ErP (eng. Energy related Products - Proizvodi koji se odnose na energiju) direktivi, toplotne pumpe moraju imati nalijepljene posebne oznake koje potrošaču pružaju sve informacije o njihovoj energetskoj efikasnosti

ErP direktiva i energetska oznaka

Kao što svi znaju, glavni uređaji poput mašina za pranje rublja, mašina za pranje posuđa i klima uređaja nose energetsku oznaku. Od 2015. godine, prema Uredbi o ekološkim oznakama u ErP (eng. Energy related Products - Proizvodi koji se odnose na energiju) direktivi, toplotne pumpe moraju imati nalijepljene posebne oznake koje potrošaču pružaju sve informacije o njihovoj energetskoj efikasnosti.

Za toplotne pumpe, ali i kondenzacijske bojlere i mikrokogeneratore zakon predviđa klasifikacijsku skalu od A++ do G te zahtijeva specifikaciju snage uređaja u kW i buke pri radu. Nadalje, energetska klasa mora biti posebno naznačena za rješenja koja se koriste i za grijanje i za proizvodnju potrošne tople vode.

Označavanje je jedinstveno regulisano u cijeloj Evropi i stoga je vrlo koristan alat za procjenu ukupne efikasnosti toplotnih pumpi i uopšteno cijelog sistema grijanja, kako u slučaju nove ugradnje tako i kada se provodi ponovna kvalifikacija.


Program EUROVENT certifikacije primjenjuje se na velik broj rješenja preduzeća Clivet, uključujući „Uređaje za hlađenje vode“, „Krovne uređaje“, „VRF“ sisteme i sve „Klima komore“.

EUROVENT: certifikacija za klimatizacijske sisteme

Klasična energetska oznaka odnosi se bez razlike na najrazličitije proizvode, od televizora do računara i malih kućanskih aparata. Međutim, postoji i certifikat koji se izdaje posebno za uređaje za grijanje, hlađenje i ventilaciju. Naziva se EUROVENT certifikacija, čija je svrha osigurati da podaci o radnim karakteristikama različitih uređaja odgovaraju onima koje su naveli proizvođači. Prava pogodnost ove certifikacije je to što su njeni standardi, zasnovani na procjenama koje su potpuno tačne i nepristrasne, priznati u cijelom svijetu.  Robna marka stoga garantuje velike koristi za krajnjeg potrošača, jer daje sigurnost u kvalitet kupljenih uređaja, ali i za proizvođače, koji mogu prodavati rješenja visokih radnih karakteristika koja se takvim mogu smatrati u svakom uglu svijeta.

Program EUROVENT certifikacije primjenjuje se na velik broj rješenja preduzeća Clivet, uključujući „Uređaje za hlađenje vode“ do 1.500 kW, „Krovne uređaje“ do 200 kW, „VRF“ sisteme do 100 kW i sve „Klima komore“.

Idite na web lokaciju Eurovent 


HP Keymark. Certifikacija je rezultat dobrovoljnog procesa koji promoviše EHPA (Evropsko udruženje proizvođača toplotnih pumpi)

HP Keymark certifikat za toplotne pumpe

U slučaju toplotnih pumpi, koje kao što svi znamo predstavljaju glavnu „zelenu alternativu“ kondenzacijskim bojlerima i koje su apsolutno među najefikasnijim rješenjima za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu, najpoznatiji je certifikat HP Keymark. Certifikacija je rezultat dobrovoljnog procesa koji promoviše EHPA (Evropsko udruženje proizvođača toplotnih pumpi) čiji je cilj na najbolji mogući način odgovoriti na sve veće regulatorne potrebe proizvođača toplotnih pumpi.

Ali koje su prednosti koje nudi ovaj certifikat koji je preduzeće Clivet steklo za mnoge svoje linije toplotnih pumpi, u rasponu od modela linije SPHERA EVO 2.0, dostupnih u verzijama Tower, Box i Invisible, do EDGE EVO 2.0, ELFOEnergy EDGE EVO, ELFOEnergy Sheen EVO i ELFOEnergy STORM EVO? HP Keymark omogućuje proizvođačima toplotnih pumpi da imaju visoko priznatu certifikacijsku oznaku treće strane na evropskom nivou, pokažu da ispunjavaju zahtjeve za efikasnost proizvoda iz Uredbe o energetskom označavanju i ekološkom dizajnu, promovišu cirkulaciju svojih proizvoda na glavnim evropskim tržištima i takođe učestvuju u EHPA radnim grupama.


SG Ready potvrđuje sposobnost toplotnih pumpi da komuniciraju s javnom električnom mrežom

Lokalni certifikati: primjer SG Ready

Postoje oznake i certifikati rezervisani za toplotne pumpe koji ne vrijede u cijeloj Evropi, već se koriste samo u određenim zemljama. To je, na primjer, slučaj s oznakom SG Ready koju je uvelo njemačko udruženje BWP, a koja vrijedi u Njemačkoj i Austriji i kojom se potvrđuje sposobnost toplotnih pumpi da komuniciraju s javnom električnom mrežom putem posebnog interfejsa pod nazivom Smart Grid Ready. Toplotne pumpe preduzeća Clivet koje imaju ovaj certifikat u Njemačkoj su modeli Sphera EVO i Sphera EVO 2.0, AQUA Plus – SWAN-2 i EDGE Evo 2.0.


sve toplotne pumpe koje je dizajniralo i plasiralo preduzeće Clivet naravno imaju oznaku CE

Oznaka CE: usklađenost proizvoda s direktivama zajednice

Uz sve gore navedene certifikate, sve toplotne pumpe koje je dizajniralo i plasiralo preduzeće Clivet naravno imaju oznaku CE, koja je obavezna za sve proizvode koji se distribuiraju u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru, ali je takođe u cijelom svijetu prepoznata kao sinonim pouzdanosti. Ova oznaka osigurava da proizvod ispunjava precizne sigurnosne zahtjeve i da proizvođač ili onaj ko ga odluči staviti na tržište u svoje ime ili kao uvoznik preuzima odgovornost za ovu garanciju.