Clivet Eye

Clivet Eye je sistem nadzora u oblaku za daljinsko upravljanje jedinicama i klimatizacijom kompanije Clivet, grijanjem, renoviranjem vazduha, te sistemima za proizvodnju tople vode u stambenom prostoru i domaćinstvu putem pametnog telefona, stola i računara.

Za: krajnje korisnike, tehničke centre za asistenciju i administratore ugradnje

Prednosti

Krajnji korisnik:

  • Jednostavno upravljanje sistemom putem aplikacije;
  • Brzo izvještavanje o svim kvarovima lokalnom partneru Clivet;
  • Planiranje uslova rada pomoću kalendara.

Asistencija:

  • Poboljšanje usluga korisnicima;
  • Dubinska analiza na daljinu i resetovanje malih alarma ograničavajući potrebu za intervencijama na licu mjesta;
  • Brža i efikasnija intervencija zahvaljujući ranom obavještenju o nenormalnom radu;
  • Analiza historije uslova rada.