Reverzibilna toplotna pumpa za centralizirane sisteme u zgradama
ELFOEnergy Storm EVO
  • od 53,3 do 85 kW
  • reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda
  • vanjska ugradnja

Tehničke karakteristike

  • Ekološki: plin R 32
  • Potpuni inverter DC
  • Mogućnost hidrauličkog povezivanja 4 i upravljanja sistemom do 16 jedinica