Tanak podni ili stropni ventilokonvektor sa motorom jednosmjerne struje za grijanje i hlađenje ELFORoom2

  • Izuzetno tanak, savršen za stambene primjene;
  • maksimalna tišina;
  • inovativna tehnologija sa radijantnom pločom;
  • velika fleksibilnost, zahvaljujući i dostupnosti mnogih dodataka koji povećavaju njegov potencijal.

Tehničke karakteristike

  • Pročišćavanje: pročišćavanje vazduha pomoću UV-C lampi postavljenih na uređaju;
  • ventili: trosmjerni ventili dostupni za dvocijevne i četverocijevne sisteme, za optimalno balansiranje sistema;
  • uređajem se može upravljati pomoću kontrole montirane na ploči, opremljena vrlo diskretnim LCD ekranom, sa vanjskim termostatom, ON/OFF ulazom preko čistog kontakta ili ulazom sa signalom od 0-10 V;
  • više uređaja ELFORoom² također se može grupisati u mini-mreže do 9 uređaja sa master/slave upravljanjem iz termostata ili preko centralizatora ELFOControl3 EVO ili BMS sa Modbus protokolom;
  • Ostatak neobavezne opreme dizajniran je za olakšavanje ugradnje: nožice za pričvršćivanje na tlo, komplet kućišta ventilatora / rešetka da bi ugradnja bila nevidljiva, teleskopski plenum od 90° za kanale.