Vanjska jedinica za Nativ NATIV
IZ2-XY 27M-70M

ZAŠTO ODABRATI NATIV?

  • Opciono: Wi-Fi za daljinsko upravljanje uz aplikaciju NetHome Plus za Android i iOS
  • Puni raspon: Jednostruki sistem 9.000 ÷ 24.000 Btu/h, višestruki sistem 9.000 ÷ 24.000 Btu/h 
  • Kompatibilan sa jednostrukim i višestrukim sistemima 
  • Opciono: Wi-Fi za daljinsko upravljanje uz aplikaciju NetHome Plus za Android i iOS

Prednosti

  • Višesmjerni protok vazduha

Klima uređaj može distribuirati protok vazduha u više smjerova: u cilju boljeg usmjeravanja protoka u prostoriji, uređaj automatski podešava horizontalni i vertikalni smjer lopatica

  • Funkcija praćenja

Za lako postavljanje željenog položaja lopatice može se koristiti standardno upravljanje.

  • Upravljanje pametnim mobitelom

Tokom daljinskog upravljanja, sistem daje prioritet senzoru temperature i prilagođava se u skladu sa tim.

  • Vanjska jedinica za Nativ

Zahvaljujući opcionoj dodatnoj opremi moguće je sa pametnog mobitela podesiti temperaturu, tajmer za uključivanje/isključivanje i tajmer jedinice.

Može se podudarati s: