Izbira najprimernejšega klimatskega sistema za vaše okolje je zelo pomembna za največje udobje bivanja.

 

Izbira najprimernejšega klimatskega sistema za značilnosti določenega okolja je ključna naloga za projektanta, ki mora upoštevati številne dejavnike, pri tem pa ne sme pozabiti na glavni cilj: doseganje bivalnega udobja. Da, kajti če je res, da ima varčevanje z energijo ključno vlogo pri izbiri, je zagotavljanje psihofizičnega dobrega počutja ljudi, ki živijo ali delajo v določenem okolju, še pomembnejše.

Toda od česa natančno je odvisno bivalno udobje? Od popolne mešanice subjektivnih in okoljskih spremenljivk. Prve se nanašajo na tipične značilnosti posameznikov, kot so metabolizem, oblačila, ki jih nosijo, in dejavnosti, ki jih izvajajo v okolju. Slednje so objektivni parametri, ki se nanašajo na temperaturo zraka, relativno vlažnost ter čistost in hitrost zraka. Ni naključje, da ko govorimo o klimatskih sistemih, ne mislimo le na sisteme ogrevanja in hlajenja, temveč tudi na sisteme nadzorovanega mehanskega prezračevanja, ki zagotavljajo stalno obnavljanje zraka v prostorih.

Načrtovanje klimatskega sistema: glavne faze

Projektant mora pred izbiro idealnega klimatskega sistema za določeno okolje opraviti več ocen.
Najprej je treba analizirati vrsto uporabnika, saj bodo glede na to, ali gre za samostojno hišo, pisarno ali veliko poslovno stavbo, od sistema zahtevane določene značilnosti. Nato je treba opraviti analizo podnebja, v katerem bo izvedena namestitev, in poznati podatke o stavbi, kot so njena višina, število oken in enakomernost tlorisa.

Šele po tej prvi uvodni fazi se lahko izračunajo energetske potrebe stavbe, kar je izhodišče za določitev velikosti klimatskega sistema. Potreba po energiji je opredeljena kot energija, potrebna za vzdrževanje optimalne temperature in vlažnosti zraka. Nato je treba na najboljši možni način določiti količino zraka, ki je potrebna za ustrezno obnovo.

Po opravljenih preverjanjih lahko med številnimi na trgu razpoložljivimi vrstami izberete najprimernejši klimatski sistem in različne komponente, ki so značilne za ta sistem.

Pomen določanja velikosti in različne vrste sistemov

Pravilno dimenzioniranje klimatskega sistema je ključni element načrtovanja, saj lahko napaka pri dimenzioniranju celotnega sistema ali posamezne komponente ogrozi njegovo delovanje in povzroči veliko škodo. Namen tega postopka je na podlagi zgoraj navedenih ocen izračunati potrebo po zmogljivosti sistema, da bi deloval na najboljši možni način in zagotovil najboljše bivalno udobje v stavbi.

Na trgu obstajajo številne možnosti za klimatizacijske sisteme, ki se razlikujejo predvsem glede na tekočino za prenos toplote, ki se uporablja za prenos toplotne ali hladilne energije, proizvedene z generatorskimi distribucijskimi terminali (npr. ventilatorski konvektorji, radiatorji, sevalni sistemi).

Projektant bo tako lahko izbiral med vodnimi sistemi, ki jih najpogosteje najdemo v hidroničnih sistemih, sistemi, ki uporabljajo hladilno tekočino, kot so sistemi VRF (Variable Refrigerant Flow - spremenljiv pretok hladilnega sredstva, op.p.), in sistemi, ki uporabljajo samo zrak, ki ga proizvaja enota za obdelavo zraka (UTA).

Vodni sistemi: evolucija hidroničnega, kot jo vidijo v podjetju Clivet

Načrtovanje hidroničnega sistema ima očitne prednosti v smislu manjše porabe (sistem deluje pri nizki temperaturi) in okoljske trajnosti (tekočina v konvektorju je voda in je zato 100-odstotno ekološki). V primerjavi s sistemom z neposredno ekspanzijo ali kotlom pa ima daljši zagonski čas in višje stroške zaradi vgradnje cevi z zelo visokim pretokom za oskrbo vseh terminalskih enot.

Clivet je razvil naprednejšo različico hidroničnega sistema, ki podpira zasnovo sistema in omogoča še lažjo vgradnjo. V primerjavi s tradicionalno različico, ki za obnovo zraka potrebuje vrsto prezračevalnih enot, ki jih napaja eden ali več hladilnikov, Clivetov razviti hidronični sistem obnovo zraka zaupa samostojni popolni zunanji zračni enoti z aktivnim sistemom termodinamične rekuperacije ZEPHIR3. Rezultat? Sistem je poenostavljen, stroški izvedbe pa se zmanjšajo, saj je treba toplotne in centralne hladilne naprave dimenzionirati le za toplotno obremenitev stavbe in ne za obnovo zraka.

Zračni sistemi: Clivetova kompaktna in strešna rešitev

Med hitro namestljivimi, vsestranskimi in predvsem varčnimi rešitvami za klimatizacijo in obdelavo zraka v majhnih in velikih poslovnih stavbah je treba omeniti Clivetov kompaktni sistem.

Ta vrsta sistema vključuje niz kompaktnih enot, ki proizvajajo toplotno in hladilno energijo, potrebno za klimatizacijo prostora le ko in kjer je to potrebno, prek distribucijskega sistema, ki ga sestavljajo vodi in distribucijski terminali. Vsako oskrbovano območje je zato neodvisno od drugih, da se doseže najboljše bivalno udobje tudi v okoljih z različnimi zahtevami glede obnavljanja zraka.

Clivetov kompaktni sistem vključuje široko paleto enot za srednje ali zelo obremenjene prostore in popolne zunanje zračne enote (kemijski laboratoriji, komercialne kuhinje, mrtvašnice itd.) z zmogljivostmi od 13 do 376 kW in pretoki zraka od 600 do 16.700 l/s. Poleg tega je mogoče sistem sčasoma razširiti in nadgraditi, saj so različne kompaktne enote med seboj neodvisne.