Veliko ljudi razmišlja o zamenjavi sistema v svoji hiši ali stanovanju. Preberite vse, kar morate vedeti o hibridnih sistemih.

Toplotne črpalke so naprave za pridobivanje (brezplačne obnovljive) energije iz okolja, kot so zrak, podtalnica ali podzemna toplota, za proizvodnjo tople sanitarne vode in klimatizacijo stanovanj ter poslovnih in industrijskih stavb. Prednosti toplotnih črpalk glede varčevanja z energijo so nesporne, čeprav lahko v nekaterih primerih pride do omejitev pri delovanju. 

Čeprav je toplotna črpalka zelo učinkovita in okolju prijazna, se lahko zgodi, da jo je treba v posebej hladnem vremenu kombinirati s kotlom. Rešitev je izbira hibridnega sistema, ki združuje toplotno črpalko s kondenzacijskim kotlom, ki lahko prispeva po potrebi.

Logika delovanja toplotne črpalke

Ta tehnologija je sestavljena iz štirih ločenih naprav, in sicer kompresorja, kondenzatorja, razteznega ventila in uparjalnika, ki omogočajo prenos toplote določenega hladilnega sredstva. 

Med izparevanjem tekočina absorbira energijo iz vira toplote (zunanji zrak, ur.) in med pretakanjem skozi kompresor zmanjšuje svoj volumen, kar povzroči povečanje temperature in tlaka. 

V kondenzatorju se plin vrne v tekoče stanje in prenese shranjeno toploto v sistem za ogrevanje ali vročo vodo, nato pa vstopi v raztezni ventil, ki zmanjša njegov tlak in ga vrne v uparjalnik. Zaradi toplotne črpalke se ne porabljajo fosilna goriva, saj je primarni vir energije obnovljiv, vendar proces še vedno zahteva električno energijo.

Logika delovanja kondenzacijskega kotla

Kondenzacijski kotel je glavni sistem za ogrevanje gospodinjstev in pripravo tople vode, ki je izjemno energetsko učinkovit in porabi zelo malo plina.

Njegova izjemna učinkovitost je posledica rekuperacije toplote iz zgorevalnega dima, katere del se lahko uporabi, ne da bi bilo treba uporabiti nove surovine. Zato je kotel okolju prijaznejši in manj onesnažuje.

Kondenzacijski kotel zaradi prisotnosti posebnih gorilnikov s predmešanjem v okolje oddaja tudi manj emisij. Dodatna prednost tega ogrevalnega sistema je možnost prilagajanja moči sistema glede na posebne potrebe vsake stavbe, na njegovo delovanje pa ne vpliva nihanje zunanje temperature (kot pri toplotni črpalki, ur.).

Hibridni sistem: popolna kombinacija dveh konfiguracij

Videli smo, kako deluje toplotna črpalka in kaj je kondenzacijski kotel. Toda kako lahko ti dve napravi združimo v sistem, ki zagotavlja največjo učinkovitost in optimalno bivalno udobje v vseh letnih časih?

Glavni generator toplote v hibridnem sistemu je običajno toplotna črpalka, ki je dimenzionirana tako, da pokrije do 80 odstotkov letne toplotne obremenitve doma (toplotna energija, izgubljena v zunanje okolje, ur.). Na ta način se brezplačna obnovljiva energija v celoti izkoristi, kondenzacijski kotel pa "pokrije" preostalih 20 % toplotne obremenitve.

Je tudi idealna rešitev za prenove, saj ga je mogoče kombinirati z navadnimi radiatorji, ki jih običajno najdemo v hišah, ki jih je treba nadgraditi.

Navajamo nekaj primerov, ki temeljijo na meteoroloških razmerah. Če zunanja temperatura ni prenizka, se v hibridnem sistemu uporablja samo toplotna črpalka, pri čemer je kotel izključen in se tako izognemo porabi fosilnih goriv. Toplotna črpalka morda ne bo zagotavljala potrebne toplotne energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode, ko vreme postane hladnejše. Zato v primeru zelo nizkih temperatur oba sistema najprej delujeta vzporedno, nato pa kotel deluje sam s polno obremenitvijo.

Clivetovi hibridni sistemi, ki so idealni za prenove, omogočajo nemoteno povezovanje najboljših toplotnih črpalk na trgu in kondenzacijskih kotlov z visokim izkoristkom, hkrati pa zagotavljajo največjo vsestranskost pri vgradnji (stenske, talne in brez ohišja). Vsi izdelki, ne glede na to, ali so split ali z eno enoto, so na voljo v širokem razponu moči, imajo estetsko obliko, zaradi katere so primerni za vsak prostor v hiši, in so opremljeni z aplikacijo za daljinsko upravljanje.


SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid

SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid je hibridni sistem, ki ga je razvila družba Clivet in združuje stensko toplotno črpalko zrak-voda s 24- ali 34-kW kondenzacijskim kotlom, ki lahko v trenutku pripravi toplo sanitarno vodo. Ta izdelek zagotavlja popolno združljivost z radiatorskim sistemom, saj lahko proizvaja vodo z najvišjo temperaturo 80 °C. Pred kratkim je prejel nagrado KLIMAHOUSE kot izdelek, ki se lahko prilagodi potrebam trga.