Sve prednosti akumulatora za fotonaponske sisteme

On se široko se smatra optimalnim rešenjem, pa hajde da ispitamo prednosti i nedostatke kombinacije fotonaponskih panela sa sistemom za skladištenje energije.

Svako ko je ugradio fotonaponski sistem na krovu svog doma ili poslovnog prostora dobro će znati koje su prednosti. Daje vam nezavisnost od električne mreže (ili barem ograničava vašu zavisnost, napom.uredn.), posebno leti, proizvodi čistu energiju i smanjuje vaše račune za struju

Ali iako će sistem raditi punim kapacitetom tokom leta, to se ne može reći za hladnije mesece. Način da iskoristite besplatnu sunčevu energiju u zimskim mesecima jeste da kombinujete svoj fotonaponski sistem sa akumulatorskim sistemom

Kako funkcionišu ovi akumulatorski sistemi?

Pre nego što objasnimo kako oni funkcionišu, hajde da detaljnije pogledamo akumulatorske sisteme koji se mogu koristiti sa fotonaponskim sistemima. To su posebne vrste baterija, osmišljene da optimizuju proizvodnju energije sistema i da smanje potrošnju električne energije. Glavna funkcija ovih akumulatora, takođe poznatih kao sistemi za skladištenje energije, je skladištenje viška energije koja se proizvodi tako da se može koristiti kada je to potrebno.

Fotonaponski sistem se sastoji od panela koji proizvode električnu energiju u jednosmernoj struji i pretvarača koji je pretvara u naizmeničnu struju, omogućavajući joj da se koristi u isto vreme kada se proizvodi (direktna samo-potrošnja). Energija koja se proizvodi, ali se ne koristi, umesto toga se dovodi u električnu mrežu. Međutim, sistem akumulatora vam omogućava da odložite samo-potrošnju, izbegavate bilo kakvo rasipanje energije i poboljšate prednosti celog proizvodnog sistema.

Uopšteno govoreći, fotonaponski sistem sa akumulatorom radi sledeći ove jednostavne korake:

  • Jutro: proizvedena energija se sama troši, a svaki višak se skladišti u baterijama;
  • Popodne: akumulator dostiže svoj maksimalni kapacitet, a svaki višak proizvedene energije se dovodi u električnu mrežu;
  • Veče: kada nema sunca, sistem prestaje da proizvodi energiju. Dakle, električna energija uskladištena u baterijama može da se koristi;
  • Noć: kada se potroši električna energija uskladištena u akumulatoru, vraćate se na korištenje električne energije iz električne mrež

Akumulatorski sistemi za preduzeća: da ili ne?

Kao što smo videli, sistem za skladištenje je savršen za fotonaponski sistem u kući ili stambenoj zgradi, jer vam omogućava da koristite električnu energiju proizvedenu tokom dana, bilo uveče ili noću. Ali da li je ovaj sistem takođe valjano rešenje za preduzeća? Odgovor je da. Sve dok se energetske potrebe preduzeća ne poklapaju sa vremenima kada fotonaponski sistem proizvodi najveći deo svoje energije. Pogledajmo primer. Ako je nekom preduzeću potrebna energija vikendom, ili koristi mnogo struje uveče ili noću, onda je ugradnja akumulatorskog sistema svakako odličan način da smanji račune za energiju

Fotonaponski sistem sa akumulatorom i toplotnom pumpom

Ugradnjom fotonaponskih panela možete proizvesti čistu, obnovljivu energiju koja će zadovoljiti potrebe vašeg poslovanja; a u kombinaciji sa akumulatorskim sistemom možete dodatno smanjiti svoju zavisnost od električne mreže i koristiti energiju koja je uskladištena u baterijama kada postrojenje ne radi. 

Zašto onda tu energiju ne koristiti za rad toplotne pumpe, kako bi vaše preduzeće imalo odličan sistem grejanja/klimatizacije, kao i snabdevanje toplom vodom za domaćinstvo? Toplotne pumpe zahtevaju električnu energiju, koja čini oko 25 % njihovih energetskih potreba; međutim, preostalih 75 % energije koja im je potrebna za rad dolazi iz obnovljivih izvora, kao što su spoljni vazduh, podzemna voda ili podzemna toplota. 

Ako kombinujete toplotnu pumpu sa fotonaponskim sistemom, onda je možete napajati besplatnom energijom koju proizvode solarni paneli, time izbegavate potrošnju fosilnih goriva koja se obično koriste u kotlovima čime celi sistem postaje još boljim.

Fotonaponsko skladištenje energije:

Kompanija Clivet svoje toplotne pumpe prodaje na tržištu više od 30 godina; ova tehnologija se smatra jednim od najefikasnijih sistema za grejanje ili hlađenje stambenih, poslovnih i industrijskih zgrada, kako u pogledu uštede energije, tako i u pogledu poštovanja životne sredine. 

Sada možete kombinovati novi ili postojeći fotonaponski sistem sa Sinergy, Clivet rešenjem koje vam omogućava da skladištite električnu energiju koju proizvodi fotonaponski sistem tokom dnevnih sati i da je koristite za napajanje sistema za klimatizaciju i proizvodnju tople vode za domaćinstvo tokom noći ili u slučaju nestanka struje u mreži.

Sinergy se veoma brzo isplati zbog svoje visoke efikasnosti, a sistem je dizajniran da izdrži preko 10.000 ciklusa punjenja i pražnjenja, što je ekvivalentno skoro 30 godina garantovanog rada.