U stambenim blokovima sa centralizovanim sistemom potrebno je koristiti jedinice koje mogu da snabdevaju različit broj stanova.

Hajde da pogledamo karakteristike.

Primarni cilj stambenih sistema za klimatizaciju, bilo da se radi o novom sistemu ili rešenju koje se koristi u renoviranju zgrade, može biti samo postizanje visokog nivoa udobnosti stanovanja. Naravno, u zavisnosti od tipa zgrade, sistemi koji se koriste za grejanje i hlađenje, kao i za klimatizaciju i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, imaće veoma različite karakteristike i konfiguracije. U današnjem članku razmotrićemo glavne tipove rešenja za centralizovane sisteme u stambenim blokovima, koji se obično razlikuju prema vrsti terminala za distribuciju toplote.

U poređenju sa pojedinačnim domaćinstvom, koje zahteva samostalni sistem, u stambenim blokovima sa centralizovanim sistemom neophodno je koristiti jedinice koje su sposobne da snabdevaju različit broj stanova. Opet, brojevi su ti koji čine razliku. Mala zgrada sa šest stanova imaće znatno drugačije potrebe od većeg kompleksa.

Uopšteno govoreći, sistem za klimatizaciju će se svakako sastojati od generatora, kao što je kondenzacioni kotao ili ekološki prihvatljivija toplotna pumpa (ili možda čak i oba rešenja za stvaranje hibridnog sistema), moguće jedinice za obnavljanje i prečišćavanje vazduha i jedinica za distribuciju grejanja i hlađenja u različite prostorije. Da bi se obezbedile značajne uštede energije za stambenu zgradu, sistem takođe treba da bude projektovan za ugradnju solarnih ili fotonaponskih panela kako bi se smanjila potrošnja.

Kompanija Clivet je osmislila niz specifičnih rešenja za centralizovane sisteme u stambenim blokovima, koji se razlikuju po veličini prostorija, a posebno prema vrsti sistema za distribuciju.

Topla voda visoke temperature za napajanje radijatora

Iako je u novogradnji najčešći sistem za distribuciju toplotne i rashladne energije potrebne za grejanje i hlađenje sistem zračećeg podnog grejanja, starije stambene zgrade i dalje imaju tradicionalne radijatore. Ali koja je glavna razlika između ova dva sistema? Jednostavno, da bi radijator mogao efikasno da zagreva prostoriju, u njemu mora da cirkuliše topla voda na visokoj temperaturi. 

Zbog toga većina blokova stanova sa radijatorima koristi kotao kao generator, koji obično distribuira vodu na višoj temperaturi od toplotnih pumpi. Tokom renoviranja, a zbog tehnološkog razvoja, možda bi bilo dobro da se odlučite za ekološki prihvatljiviji sistem za proizvodnju toplote, a da se i dalje zadrže radijatore. Kompanija Clivet nudi, na primer, ELFOEnergy Magnum HV, toplotnu pumpu za visoke temperature koja obezbeđuje proizvodnju tople vode do 65°.

Izuzetno pouzdana, zahvaljujući svom duplom kolu rashladnog sredstva, proverenom izboru konstrukcije i upotrebi industrijski proizvedenih komponenti, toplotna pumpa ELFOEnergy Magnum HV ima veoma širok radni opseg, proizvodi toplu vodu od 65 °C sa temperaturom spoljašnjeg vazduha do -13 °C (i obezbeđuje proizvodnju tople vode od 55 °C čak i ako temperatura vazduha padne na -20 °C). I to nije sve: modulirajuća pumpna grupa koja se sastoji od dve paralelno kontrolisane inverterske pumpe smanjuje potrošnju i istovremeno obezbeđuje njen rad čak i u kritičnim situacijama. Zahvaljujući maloj veličini, takođe je moguće postaviti više jedinica jednu pored druge u skučenim prostorima i kontrolisati do 7 jedinica u kaskadi, dok se i dalje postiže najveća efikasnost.

Efikasne toplotne pumpe za zračeće sisteme

Zračeći sistemi nude brojne prednosti u odnosu na radijatore, kako u pogledu udobnosti tako i uštede energije. Kroz cevi položene ispod poda, u kojima cirkuliše topla voda između 30 °C i 35 °C, toplota se nesmetano i ravnomerno širi po prostorijama, stvarajući prijatan osećaj blagostanja. Pošto ovi sistemi ne moraju da koriste veoma toplu vodu, kao što je slučaj sa radijatorima, potrošnja je takođe značajno smanjena

Za sve nove stambene zgrade i za one koji se suočavaju sa renoviranjem koje podrazumeva prelazak sa radijatora na sistem radijatora ili ventilokonvektora, kompanija Clivet nudi ELFOEnergy Storm EVO i Sheen EVO 2.0 toplotne pumpe. 

Obe serije su vazdušno hlađene potpuno DC inverterske toplotne pumpe koje koriste ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R-32.

ELFOEnergy Storm EVO

ELFOEnergy Storm EVO je dostupan u rasponu od 53 kW do 91 kW i ističe se po veoma visokim performansama: klasa A++ u grejanju na niskoj temperaturi (35 °C) i sezonskoj efikasnosti u hlađenju sa SEER do 4,64. ELFOEnergy Storm EVO obezbeđuje grejanje, hlađenje i proizvodnju tople vode do 55 °C, sa širokim radnim ograničenjem od -15 °C do +43 °C spoljašnjeg vazduha, i može se pohvaliti modularnim dizajnom. Do 4 jedinice mogu biti hidraulički povezane paralelno i do 16 jedinica se može upravljati u lokalnoj mreži. Kombinacije se takođe mogu postići sa jedinicama različite snage. Modularni sistem, dobijen kombinovanjem više modula, zadržava koristi jednog modula, ali povećava njegove prednosti: veću pouzdanost, pojednostavljeno rukovanje i instalaciju, lako i brzo održavanje, prilagodljivost.

Sheen EVO 2.0

Sheen EVO 2.0 je dostupan u rasponu od 24 kW do 94 kW i ima dve energetske verzije: Verzija EXELLENCE, sa izuzetnim nivoima efikasnosti u grejanju i hlađenju ( SCOP do 4,54 i SEER do 4,81 ), sposobna da obezbedi proizvodnju tople vode do 60 °C i rad na temperaturi spoljašnjeg vazduha do -20 °C, idealna za hladnije klime, uz smanjenu emisiju buke. Verzija PREMIUM, efikasnije i povoljnije rešenje u pogledu početnih investicija i troškova upravljanja zbog svoje konkurentske efikasnosti ( SCOP do 4,29 i SEER do 4,50 ) i visokog kapaciteta isporučenog po veličini. Proizvodi toplu vodu do 55 °C, sa radnim ograničenjem u rasponu od -15 °C do +44 °C spoljašnjeg vazduha. SHEEN EVO 2.0 nudi rešenje hibridne verzije u kombinaciji sa spoljnim kotlom koji isporučuje kompanija Clivet.

„Fabrički napravljene“ hibridne toplotne pumpe opremljene su kotlom odabranim da optimizuje rad sistema. SHEEN EVO 2.0 je dizajniran za povezivanje do 16 jedinica u lokalnu mrežu kako bi se postigao maksimalni kapacitet sistema od 1500 kW