Toplotne pumpe su „zelena“ alternativa bojlerima

Toplotne pumpe su „zelena“ alternativa bojlerima, kako u porodičnim kućama tako i u stambenim blokovima. Nije slučajno što kada je u pitanju energetska prekvalifikacija zgrade, odnosno kombinacija svih aktivnosti usmerenih ka poboljšanja njenih performansi i smanjenja troškova za energiju, zamena kotla toplotnom pumpom jedna je od prvih radnji o kojima se razmišlja i planira.

Odabir najpogodnije toplotne pumpe za potrebe stambenog bloka ne može se obaviti bez pravilnog određivanja veličine. Naravno, model koji je dobar za jednu zgradu možda neće imati dovoljno snage za grejanje, hlađenje i proizvodnju vode za domaćinstvo za drugu. U takvim slučajevima, ovo se naziva poddimenzionisanje. S druge strane, ako se u fazi projektovanja isplanira prevelika toplotna pumpa, oni koji žive u različitim stanovima u zgradi mogu doživeti značajan gubitak energije.

I to nije sve: osim što će projektant morati da odredi veličinu toplotne pumpe na najbolji mogući način, u zavisnosti od toplotnih zahteva celog stambenog bloka, moraće da prilagodi novu instalaciju postojećoj termoelektrani. Ili, alternativno, iskoristi bilo koje druge tehničke prostorije ili spoljašnje prostore.

Određivanje veličine toplotne pumpe

Da bi se izračunala potreba za kapacitetom za generisanje toplotne energije potrebne za zagrevanje stambenog bloka, postoji nekoliko smernica koje treba slediti. Pre svega, energetske potrebe zgrade, vrednost koja se može izračunati množenjem korisne površine koju treba grejati (u kvadratnim metrima) sa godišnjom potrošnjom toplotne energije (u kWh/m2 godišnje). Ostali faktori koji omogućavaju projektantu da izračuna veličinu na najbolji mogući način su klimatska oblast, minimalna projektovana spoljna temperatura, vrednost stepen-dana i dozvoljeni dnevni sati grejanja.

Svaka zemlja je podeljena na klimatske oblasti, simbolično označene nizom slova ili brojeva. U zavisnosti od klimatskog područja menjaju se i takozvani stepen-dani (D-D), odnosno zbir za svih 365 dana u godini jedine pozitivne razlike između konvencionalne temperature postavljene na 20°C i srednje dnevne spoljne temperature. Veoma visoka vrednost, poput one u Kuneu u Pijemontu, koja iznosi više od 3.000, pokazatelj je produženih godišnjih grejnih perioda i znatno nižih prosečnih temperatura.

Drugi element koji treba uzeti u obzir, zbog potrebe opština da smanje zagađenje vazduha, jeste maksimalan broj sati u kojima se sistemi grejanja mogu koristiti. Na vrednost u prirodno utiče klimatsko područje u kojem se nalazi stambeni blok i ima ključnu ulogu u projektantovom izboru, budući da toplotna pumpa mora biti u stanju da zagreje zgradu u roku koji je određen propisima. Najzad, postoji minimalna projektovana spoljna temperatura, najniža vrednost proseka najhladnijih godišnjih decenija zabeleženih na različitim lokacijama.

Izbor toplotne pumpe: vazduh-voda ili voda-voda?

Za razliku od kotlova koji zahtevaju gas ili metan, toplotne pumpe nemaju sagorevanje, čime se smanjuju štetne emisije. I to nije sve: ova inovativna tehnologija obezbeđuje visoku efikasnost sa dodatnim bonusom u mogućnosti da obezbedi kapacitet grejanja za grejanje i kapacitet hlađenja za hlađenje, kada je to potrebno. Toplotne pumpe „koriste“ prirodne i održive resurse i razlikuju se prema izvoru energije (vazduh, voda i toplota zemlje) i fluidima za prenos toplote (vazduh i voda).

Toplotne pumpe vazduh-voda, kao što je SHEEN EVO 2.0 (za srednje/male stambene zgrade) ili linija LARGE EVO (za velike stambene zgrade).

To su rešenja posebno projektovana za centralizovane sisteme u stambenim zgradama i odlično su rešenje kako za novogradnju tako i za radove na prekvalifikaciji. 

Kako ne koriste vazduh kao izvor energije, toplotne pumpe voda-voda i geotermalne toplotne pumpe ne moraju biti instalirane na otvorenom, niti im je potreban unutrašnji prostor sa posebnim otvorima za ventilaciju. To ne znači da ove jedinice nemaju druge logističke poteškoće. Za prve, tehnički prostori moraju biti projektovani na najbolji mogući način tako da se pumpe mogu povezati sa napojnim i ekstrakcionim bunarima, dok su za druge potrebne posebno invazivne operacije bušenja da se geotermalne sonde zakopaju do 170 metara dubine.

Ovi sistemi koriste vazduh uzet spolja kao izvor i vodu kao fluid za prenos toplote, tako da postaje neophodno obezbediti dovoljno velik protok vazduha. Zbog toga je u slučaju renoviranja gde je termoelektrana premala ili nema otvora koji bi obezbedili pravilnu cirkulaciju spoljašnjeg vazduha, savršeno rešenje je postavljanje jedinice napolju. Ovo omogućava odgovarajuću brzinu protoka vazduha kako bi se obezbedio rad toplotne pumpe uz postizanje optimalne prirodne ventilacije. Jedina mera, u slučaju spoljne instalacije, je da se posebna pažnja posveti akustičnom aspektu i da se izabere model koji obezbeđuje značajno smanjenje buke. Toplotne pumpe Sheen EVO i Large EVO koriste ekološki prihvatljiv rashladni gas R-32, koji ispunjava ovaj zahtev jer je jedan od najtiših modela na tržištu. I to nije sve: proizvod je takođe dostupan u tri različita akustična režima : standardni, tihi i super tihi.