Kako sertifikacije proizvoda mogu dodati vrednost toplotnim pumpama i učiniti da se dobro prodaju na svim tržištima.

Toplotne pumpe moraju biti sertifikovane i usklađene sa propisima kako bi se bolje prodavale na svim tržištima. U ovom članku ćemo istražiti kako sertifikati EUROVENT, HP Keymark i SG Ready te kako klasična energetska oznaka, u skladu sa ErP direktivom, mogu dati vrednost toplotnim pumpama i učiniti da se dobro prodaju na svim tržištima.

Toplotne pumpe koriste obnovljivu energiju vazduha ili vode ili u dubljim slojevima zemlje za grejanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, garantujući veliku efikasnost i značajne finansijske uštede. Ali koji su to sertifikati koji nam omogućuju da uporedimo različite modele i identifikujemo onaj koji najbolje odgovara našim potrebama?

Toplotne pumpe moraju imati nalepljene posebne oznake koje potrošaču daju sve informacije o njihovoj energetskoj efikasnosti.

ErP direktiva i energetska oznaka

Kao što svi znaju, glavni uređaji poput mašina za pranje veša, mašina za pranje posuđa i klima uređaja nose energetsku oznaku. Od 2015. godine, prema Uredbi o ekološkim oznakama u ErP (eng. Energy related Products - Proizvodi koji se odnose na energiju) direktivi, toplotne pumpe moraju imati nalepljene posebne oznake koje potrošaču pružaju sve informacije o njihovoj energetskoj efikasnosti.

Za toplotne pumpe, ali i kondenzacione bojlere i mikro-kogeneratore zakon predviđa skalu klasifikacije od A++ do G te zahteva specifikaciju snage uređaja u kW i buke pri radu. Pored toga, energetska klasa mora biti posebno naznačena za rešenja koja se koriste i za grejanje i za proizvodnju potrošne tople vode.

Označavanje je jedinstveno regulisano u celoj Evropi i stoga je vrlo koristan alat za procenu ukupne efikasnosti toplotnih pumpi i uopšteno celog sistema grejanja, kako u slučaju nove ugradnje tako i kada se sprovodi ponovna kvalifikacija.


EUROVENT program sertifikacije za uređaje za hlađenje vode, krovne uređaje, VRF sisteme i klima komore.

EUROVENT: sertifikacija za klimatizacione sisteme

Klasična energetska oznaka odnosi se bez razlike na najrazličitije proizvode, od televizora do računara i malih kućnih aparata. Međutim, postoji i sertifikat koji se izdaje posebno za uređaje za grejanje, hlađenje i ventilaciju. Naziva se EUROVENT sertifikat, čija je svrha da se osigura da podaci o radnim karakteristikama različitih uređaja odgovaraju onima koje su naveli proizvođači. Prava pogodnost ove sertifikacije je to što su njeni standardi, zasnovani na procenama koje su potpuno tačne i nepristrasne, priznati u celom svetu.  Robna marka stoga garantuje veliku korist za krajnjeg potrošača, jer daje sigurnost u kvalitet kupljenih uređaja, ali i za proizvođače, koji mogu da prodaju rešenja visokih radnih karakteristika koja se mogu smatrati kao takva u svakom uglu sveta.

Program EUROVENT sertifikacije se primenjuje na veliki broj rešenja preduzeća „Clivet“, uključujući „Uređaje za hlađenje vode“ do 1.500 kW, „Krovne uređaje“ do 200 kW, „VRF“ sisteme do 100 kW i sve „Klima komore“.

Idite na veb-lokaciju Eurovent 


HP Keymark je rezultat dobrovoljnog procesa koji promoviše EHPA

HP Keymark sertifikat za toplotne pumpe

U slučaju toplotnih pumpi, koje kao što svi znamo predstavljaju glavnu „zelenu alternativu“ kondenzacionim bojlerima i koje su apsolutno među najefikasnijim rešenjima za grejanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu, najpoznatiji je sertifikat HP Keymark. Sertifikacija je rezultat dobrovoljnog procesa koji promoviše EHPA (Evropsko udruženje proizvođača toplotnih pumpi) čiji je cilj da na najbolji mogući način odgovori na sve veće regulatorne potrebe proizvođača toplotnih pumpi.

Ali koje su prednosti koje nudi ovaj sertifikat a koji je preduzeće „Clivet“ steklo za mnoge svoje linije toplotnih pumpi, u rasponu od modela linije SPHERA EVO 2.0, dostupnih u verzijama Tower, Box i Invisible, do EDGE EVO 2.0, ELFOEnergy EDGE EVO, ELFOEnergy Sheen EVO i ELFOEnergy STORM EVO? HP Keymark omogućuje proizvođačima toplotnih pumpi da imaju visoko priznatu oznaku sertifikacije treće strane na evropskom nivou, pokažu da ispunjavaju zahteve za efikasnost proizvoda iz Uredbe o energetskom označavanju i ekološkom dizajnu, promovišu cirkulaciju svojih proizvoda na glavnim evropskim tržištima i takođe učestvuju u EHPA radnim grupama.


SG Ready kojom se potvrđuje sposobnost toplotnih pumpi da komuniciraju sa javnom električnom mrežom

Lokalni sertifikati: primer SG Ready

Postoje oznake i sertifikati rezervisani za toplotne pumpe koji ne važe u celoj Evropi, već se koriste samo u određenim zemljama. To je, na primer, slučaj sa oznakom SG Ready koju je uvelo nemačko udruženje BWP, a koja vredi u Nemačkoj i Austriji i kojom se potvrđuje sposobnost toplotnih pumpi da komuniciraju sa javnom električnom mrežom putem posebnog interfejsa pod nazivom Smart Grid Ready. Toplotne pumpe preduzeća „Clivet“ koje imaju ovaj sertifikat u Nemačkoj su modeli Sphera EVO i Sphera EVO 2.0, AQUA Plus – SWAN-2 i EDGE Evo 2.0.


sve toplotne pumpe koje je dizajniralo i plasiralo preduzeće „Clivet“ naravno imaju oznaku CE

Oznaka CE: usklađenost proizvoda sa direktivama zajednice

Uz sve gore navedene sertifikate, sve toplotne pumpe koje je dizajniralo i plasiralo preduzeće „Clivet“ naravno imaju oznaku CE, koja je obavezna za sve proizvode koji se distribuiraju u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru, ali je takođe u celom svetu prepoznata kao sinonim pouzdanosti. Ova oznaka obezbeđuje da proizvod ispunjava precizne sigurnosne zahteve i da proizvođač ili onaj ko odluči da ga stavi na tržište u svoje ime ili kao uvoznik preuzima odgovornost za ovu garanciju.