Hibridna jednodelna toplotna pumpa sa rashladnim sredstvom R-290
Edge F Hybrid
  • spoljna ugradnja, na spoljni zid bašte ili na terasu;
  • idealno za kombinaciju sa bilo kojim sistemom grejanja;
  • dostupno dodatno skladište za proizvodnju tople vode različitih kapaciteta u zavisnosti od potreba vašeg doma;
  • Hibridna verzija u kombinaciji sa bojlerom Clivet od 24 kW ili 34 kW sa trenutnom proizvodnjom tople vode

Tehničke karakteristike

  • snage od 4 do 15 kW
  • puni istosmerni pretvarač
  • ekološki: gas R-290
  • proizvodnja tople vode na 75 °C
  • može se upravljati pomoću Control4NRG ili pametnog telefona putem aplikacij