Reverzibilne toplotne pumpe za centralizovane sisteme u stambenim zgradama ELFOEnergy Sheen EVO

  • od 22,3 do 55 kW
  • reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda
  • spoljna ugradnja

Tehničke karakteristike

  • Ekološki: gas R 32
  • Hlađenje spoljašnjim temperaturama do 48 °C, Grejanje spoljašnjim temperaturama do -14 °C
  • Mogućnost povezivanja do 16 jedinica
  • ELFOControl upravljanje