Reverzibilna toplotna pumpa za centralizovane sisteme u stambenim zgradama
ELFOEnergy Storm EVO
  • od 53,3 do 85 kW
  • reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda
  • spoljna ugradnja

Tehničke karakteristike

  • Ekologija: gas R 32
  • Potpuni inverter jednosmerne struje
  • Mogućnost hidrauličnog povezivanja 4 jedinice i upravljanja sistemom do 16