Obnavljanje i prečišćavanje vazduha ELFOFresh Large

  • 1200-3300 m3/h (pun svež vazduh)
  • obnavljanje i prečišćavanje
  • termodinamičko obnavljanje toplote

Tehničke karakteristike

  • Dostupan sa gasom R-410A
  • Filtriranje vazduha koje garantuje čistoću
  • Slobodno hlađenje