Tanak podni ili plafonski ventilokonvektor sa motorom jednosmerne struje za grejanje i hlađenje ELFORoom2

  • Izuzetno tanak, savršen za stambene primene;
  • maksimalna tišina;
  • inovativna tehnologija sa radijantnom pločom;
  • velika fleksibilnost, zahvaljujući i dostupnosti mnogih dodataka koji povećavaju njegov potencijal.

Tehničke karakteristike

  • Pročišćavanje: pročišćavanje vazduha pomoću UV-C lampi postavljenih na uređaj;
  • ventili: trosmerni ventili dostupni za dvocevne i četverocevne sisteme, za optimalno balansiranje sistema;
  • uređajem može da se upravlja pomoću kontrole montirane na ploči, opremljena je vrlo diskretnim LCD ekranom, sa vanjskim termostatom, ON/OFF ulazom preko čistog kontakta ili ulazom sa signalom od 0-10 V;
  • više uređaja „ELFORoom²“ se takođe može grupisati u mini-mreže do 9 uređaja sa „master/slave“ upravljanjem iz termostata ili preko centralizatora „ELFOControl3 EVO“ ili „BMS“ sa „Modbus“ protokolom;
  • Ostatak neobavezne opreme dizajniran je za olakšavanje ugradnje: nožice za pričvršćivanje na tlo, komplet kućišta ventilatora / rešetka da bi ugradnja bila nevidljiva, teleskopski plenum od 90° za kanale.