Četverosmerni kasetni ventilokonvektor sa motorom jednosmerne struje za grejanje i hlađenje ELFOSpace BOX3

  • Kasetni ventilokonvektor prikladan za standardne module tipičnih kancelarijskih spuštenih plafona;
  • kompatibilan sa jednim generatorom ili dvostrukim toplo/hladnim generatorskim sistemima;
  • 360° homogena difuzija vazduha zahvaljujući podesivim difuzionim krilima;
  • trosmerni ventili dostupni za dvocevne i četverocevne sisteme;
  • nabavka standardne posude i odvodne pumpe potrebne za odvod kondenzata koji se pojavljuje unutar uređaja.

Tehničke karakteristike

Uređaj „ELFOSpace BOX3“ opremljen je standardnim motorom jednosmerne struje ventilatora bez četkica, kog karakteriše napredna tehnologija visoke efikasnosti, koja može garantovati veoma veliku tišinu te homogenu i preciznu kontrolu sobne temperature. Zahvaljujući tome, pogodni su za mnoge komercijalne i industrijske primene, ali i za posebne situacije kao što su bolnice ili aerodromi. Električna apsorpcija ventilokonvektora sa ventilacijskim motorom jednosmerne struje bez četkica smanjena je do 60% u poređenju sa odgovarajućim modelima sa asinhronim motorom, dok je nivo buke niži za 2 do 5 dB(A), što okolinu čini ugodnijom uz niže troškove.