Bojler sa toplotnom pumpom garantuje visoku efikasnost na vrlo malom prostoru. Ali prednosti ima puno više.

Bojler sa toplotnom pumpom predstavlja validno ekološki prihvatljivo rešenje za proizvodnju potrošne tople vode za domaćinstvo, garantujući visoku efikasnost i optimizaciju potrošnje energije. Najneposrednija korist je smanjenje troškova na računu što je u ovo vreme svakako veoma interesantna tema.

Za razliku od električnih ili gasnih modela, ova vrsta bojlera koristi obnovljivu energiju, kao što je vazduh izvan kuće ili sunce, ako postoje paneli. Takođe ne emituje CO 2 ni finu prašinu, čime se potvrđuje kao izuzetno ekološki prihvatljiv.

Glavne prednosti bojlera sa toplotnom pumpom

Iako zahtevaju veće prostore za ugradnju od tradicionalnih električnih ili gasnih bojlera, bojleri opremljeni tehnologijom toplotne pumpe nude nebrojene prednosti u smislu manjeg uticaja na okolinu i smanjenja troškova. Korišćenje čistog i obnovljivog izvora energije kao što je spoljašnji vazduh omogućuje uštedu do 70% potrošnje električne energije, kao i potpunu eliminaciju korišćenja prirodnog gasa ili TNG-a i posledične emisije štetnih materija.

Bojler sa toplotnom pumpom možete ugraditi u novogradnje kao i u renovirane objekte. Ova vrsta bojlera, zapravo, takođe nudi prednosti u smislu svestranosti, jer ne predviđa priključak na dimnjak, već jednostavno na vodovodni sistem i utičnicu. Konačno možete da odaberete gde ćete preneti ohlađeni vazduh koji proizvodi grejač vode toplotne pumpe. Ušteda energije znači značajno smanjenje troškova na računu, ali ne samo to. Zamena električnog bojlera za proizvodnju potrošne tople vode sistemom sa toplotnom pumpom daje mogućnost ostvarivanja povoljnih poreskih olakšica.

Da li se isplati bojler sa toplotnom pumpom?

  • Ekonomska ušteda do 70%
  • Visoka energetska efikasnost i manja potrošnja
  • Ekološki jer koristi obnovljive izvore energije (vazduh/sunce)
  • Ne emituje CO 2 ni finu prašinu: poštuje okolinu

Kako radi bojler sa toplotnom pumpom?

Da biste razumeli kako radi bojler sa toplotnom pumpom, morate se upoznati o specifičnoj tehnologiji na kojoj se zasniva. Njegov princip rada zasniva se na ekstrakciji toplotne energije iz spoljašnjeg izvora i njenom naknadnom prenosu u vodu koja ulazi u bojler. Proces koji se odvija kroz zatvoreni krug i koji se radi jednostavnosti može sažeti u tri glavna koraka.

  1.  U početku se vazduh dovodi u izmenjivač u kojem cirkuliše posebna rashladna tečnost koja preuzima toplotu do tačke vrenja.
  2. Nakon prelaska iz tečnog u gasovito stanje, rashladno sredstvo dolazi do kompresora unutar mašine koji dodatno podiže njegovu temperaturu na takav način da pogoduje izmeni toplote prema vodi koja se mora zagrejati.
  3. Nakon što se prenese sva raspoloživa toplota, tečnost teče u ekspanzioni ventil koji smanjuje njen pritisak i snižava temperaturu, kako bi se vratila u svoje izvorno stanje i ponovo pokrenula ciklus.

Efikasno rešenje: toplotna pumpa AQUA Plus SWAN-2

Za proizvodnju potrošne tople vode u stambenim okruženjima, kompanija „Clivet“ je dizajnirala toplotnu pumpu AQUA Plus SWAN-2 koja postiže najviše nivoe efikasnosti na tržištu. Zahvaljujući brojnim veličinama i konfiguracijama kao i modernoj i ugodnoj liniji, uklapa se u svako okruženje. Upravljačka ploča je jednostavna i intuitivna i postavljena je direktno na jedinicu radi lakšeg korišćenja.

Ono što ovo rešenje čini jednim od najboljih na tržištu je ušteda energije: u poređenju sa tradicionalnim električnim bojlerom, toplotna pumpa AQUA Plus SWAN-2 može da obezbedi 75% smanjenja troškova električne energije za istu toplotnu energiju.