Bežični hronotermostat za stambene sisteme HID-TConnect

Poluugrađeni hronotermostat na dodir sa kontrolom temperature za stambene sisteme

 • Dizajniran za upravljanje sistemima sa toplotnim pumpama Sphera EVO ili Edge EVO;
 • Može se upravljati putem ekrana osetljivog na dodir, aplikacije ili glasovne kontrole Alexa i Google Action;
 • Dostupan u dve boje: pogodan za bilo koji stil i dekor;
 • 5 jezika za izbor: ITA / ENG / FRA / GER / SPA;
 • Nedeljni raspored iz aplikacije;
 • Pojačani režim za brzo zagrevanje;
 • Režim protiv smrzavanja za održavanje minimalne sobne temperature

 • Dizajniran za upravljanje sistemima sa toplotnim pumpama Sphera EVO ili Edge EVO;
 • Upravljanje promenom režima toplotne pumpe i dvozonskim ili dvostrukim sistemima emitera (sa SwitchConnect priborom);
 • Može se povezati putem bežične mreže za kreiranje bežičnog sistema (sa dodatkom SwitchConnect);
 • Podešavanje granične zadate tačke, za ugradnju u B&B ili hotelske sobe

HID-TC se može upravljati pomoću namenske aplikacije Clivet Home Connect, dostupne za Google Play i APP Store. 

Pomoću ove aplikacije možete da podesite da podesite glavne funkcije, kao što je promena zadate vrednosti prostorije ili nedeljni raspored ili možete da proverite temperaturu i istoriju potrošnje.