Mnogi ljudi razmišljaju o menjanju sistema u svojoj kući ili stanu. Ovde se nalaze sve informacije o hibridnim sistemima koje bi trebalo da znate.

Toplotne pumpe su uređaji za preuzimanje (besplatne obnovljive) energije iz okoline, kao što su vazduh, podzemne vode ili podzemna toplota, za proizvodnju potrošne tople vode i klimatizaciju kako stanova, tako i poslovnih i industrijskih zgrada. Prednosti toplotnih pumpi u smislu uštede energije su neosporne, iako postoje određene situacije u kojima mogu da postoje ograničenja u radu. 

Iako su veoma efikasne i ekološki prihvatljive, može biti potrebno, kada je vreme posebno hladno, kombinovati toplotnu pumpu sa bojlerom. Rešenje je izabrati hibridni sistem koji kombinuje toplotnu pumpu sa kondenzacionim bojlerom koji može dati svoj doprinos po potrebi.

Logika rada toplotne pumpe

Ova tehnologija se sastoji od četiri odvojena uređaja, odnosno kompresora, kondenzatora, ekspanzionog ventila i isparivača, koji omogućavaju određenom rashladnom sredstvu prenos toplote.

Tokom isparavanja, tečnost apsorbira energiju iz izvora toplote (spoljašnji vazduh, itd.) i smanjuje se u volumenu dok teče kroz kompresor, uzrokujući povećanje temperature i pritiska.

U kondenzatoru se gas vraća u tečno stanje i prenosi svoju skladištenu toplotu u sistem kućnog grejanja ili tople vode, a zatim ulazi u ekspanzioni ventil koji mu smanjuje pritisak i vraća ga u isparivač. Zahvaljujući toplotnoj pumpi, ne troše se fosilna goriva budući da je primarni izvor energije obnovljiv, ali postupak i dalje zahteva korišćenje električne energije.

Logika rada kondenzacionog bojlera

Kondenzacioni bojler je glavni sistem za kućno grejanje i proizvodnju potrošne tople vode koji je izuzetno energetski efikasan i troši vrlo malo gasa.

Svoju veliku efikasnost može pripisati povratu toplote iz dima izgaranja, čiji se deo može iskoristiti bez potrebe za novom sirovinom, a kao rezultat toga, bojler je ekološki prihvatljiviji i manje zagađuje.

Kondenzacioni bojler takođe emituje manje emisija u okolinu zbog prisutnosti posebnih gorionika za prethodno mešanje. Još jedna prednost ovog sistema grejanja je mogućnost modulacije izlazne snage sistema prema specifičnim potrebama svake pojedinačne zgrade, a na njegov rad ne utiču varijacije spoljašnje temperature (kao što je slučaj sa toplotnom pumpom, itd.).

Hibridni sistem:

savršena kombinacija dve konfiguracije

Videli smo kako radi toplotna pumpa i šta je kondenzacioni bojler. Ali kako se ta dva uređaja mogu kombinovati u sistem koji garantuje maksimalnu efikasnost i optimalnu udobnost stanovanja tokom svakog godišnjeg doba?

Primarni generator toplote u hibridnom sistemu obično je toplotna pumpa, čija veličina pokriva do 80 procenata godišnjeg toplotnog opterećenja kuće (toplotna energija koja se gubi u spoljašnjem okruženju, itd.). Na taj način se besplatna obnovljiva energija u potpunosti iskorišćava, a kondenzacioni bojler „pokriva“ preostalih 20% toplotnog opterećenja.

Takođe je idealno rešenje u slučaju renoviranja jer može da se kombinuje sa konvencionalnim radijatorima koji se inače nalaze u kućama koje bi trebalo nadograditi.

Evo nekoliko primera na osnovu meteoroloških uslova. U hibridnom sistemu, ako spoljašnja temperatura nije preniska, koristi se samo toplotna pumpa, a bojler ostaje isključen i stoga se izbegava potrošnja fosilnih goriva. Kako vreme postaje hladnije, toplotna pumpa možda neće garantovati potreban unos toplotne energije za grejanje prostorija i proizvodnju potrošne tople vode. Kao posledica toga, u slučaju preniskih temperatura, dva sistema će prvo raditi paralelno, a zatim samo bojler pod punim opterećenjem.

Idealni za renoviranje, hibridni sistemi kompanije Clivet nude besprekornu integraciju između najboljih toplotnih pumpi na tržištu i visokoefikasnih kondenzacionih bojlera, dok takođe pružaju maksimalnu svestranost u pogledu ugradnje (zid, pod i bez kućišta). Svi proizvodi, nezavisno od toga da li su podeljeni ili pojedinačni, dostupni su u širokom rasponu snaga, imaju estetski dizajn koji ih čini prikladnim za svaku prostoriju u kući i dolaze sa aplikacijom za daljinsko upravljanje.


SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid

SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid je hibridni sistem koji je razvila kompanija Clivet, koji kombinuje zidnu toplotnu pumpu vazduh-voda sa kondenzacionim bojlerom od 24 ili 34 kW koji trenutno može proizvesti potrošnu toplu vodu. Ovaj proizvod garantuje potpunu kompatibilnost sa sistemom radijatora, jer može proizvesti vodu maksimalne temperature od 80 °C, a nedavno je osvojio KLIMAHOUSE nagradu kao proizvod koji se može prilagoditi potrebama tržišta.

Otkrijte SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid Box Otkrijte SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid Tower