Prirodni rashladni gas koji može da pomogne u proizvodnji tople vode na ekološki prihvatljiviji način. Hajde da pogledamo prednosti

Do pre nekoliko godina,ne bi se mnogo ljudi kladilo na raširenu upotrebu propana kao rashladnog gasa za toplotne pumpe. Međutim, danas, zahvaljujući svojim svojstvima kao prirodno i „zeleno“ rashladno sredstvo, na tržištu ne postoji proizvođač koji prihvatio novu energetsku tranziciju i uveo je u proizvode opremljene kompresorima za propan. Štaviše, on ne čini nikakvu razliku u načinu rada toplotnih pumpi. Naprotiv, on čini sistem grejanja, hlađenja i proizvodnje potrošne tople vode još više ekološki prihvatljivo. 

Propan,
rashladno sredstvo budućnosti

Inicijativa za korišćenje propana potekla je od Evropske komisije, sa planom REPowerEU koji ima za cilj smanjenje zavisnosti zemalja EU od fosilnih goriva izvan EU. Komisija zapravo vidi toplotne pumpe kao ključni dekarbonizator u stambenom sektoru, postavljajući sebi ambiciozan cilj instaliranja ove tehnologije u 30 miliona zgrada do 2030. Brzina implementacije koja ne može biti odvojena od potrage za održivijim rešenjima, posebno u izboru korišćenih rashladnih sredstava. 

Između ostalog, novo ažuriranje Uredbe za F- gas, odobreno 16. januara od strane Evropskog parlamenta sa 457 glasova za od 581 ukupnih, korak je dalje ka zabrani upotrebe fluorisanih gasova, i kod kućnih klima uređaja i kod upakovanih toplotnih pumpi do 12 kW. Za ove druge, sintetički gasovi sa PGZ indeksom iznad 150 biće dozvoljeni samo do 2027, nakon čega će biti obavezna upotreba isključivo prirodnih gasova do 2032. To znači da propan ima veoma svetlu budućnost i da će postati glavno rashladno sredstvo za toplotne pumpe do 12 kW, zahvaljujući njegovim odličnim termodinamičkim svojstvima i niskom vrednošću PGZ indeksa.

Nizak uticaj na životnu sredinu

Da bismo potpuno razumeli karakteristike propana u vezi sa ekološkom prihvatljivošću, vredno je uporediti ga sa fluorisanim hidrokarbonima, takozvanim F-gasom, koji se koriste kao referentna rashladna sredstva za toplotne pumpe već mnogo godina. Kao što znamo, Potencijal globalnog zagrevanja (PGZ) je indikator koji nam pomaže da definišemo uticaj na emisije gasa u okruženje. 

Difluorometan (R32), jedan od najčešćih ekoloških gasova dostupan je danas na tržištu i sve više i više se koristi kodsistema stambenih klima uređaja, kao što je PGZ od 675. To znači da svaki kilogram emisije R32 u atmosferu dovodi do povećanja efekta zelene bašte koji je identičan onom do kojeg dovodi 675 kg emisije CO2: količina gasa koje vozilo prosečne veličine ispušta prilikom prelaska približno 5.000 km

Rashladna sredstva koja se koriste već duže vreme, kao što su R134a ili R410a, zagađuju još više. Njihove PGZ vrednosti su 1.430 i 2.088, što je rezultat emisije 1.430 i 2.088 kg CO2 za svaki kilogram gasa koji odlazi u atmosferu. A propan? Pošto je prirodan gas, njegov PGZ indeks je 3, čineći ga najboljim mogućim rešenjem za zaštitu životne sredine.

Bezbednost i efikasnost

Što se tiče prirodnog gasa kao što je propan, prvo pitanje koje pada na pamet je pitanje bezbednosti. Može li rashladno sredstvo R290 zaista da se smatra bezbednim, čak i za upotrebu unutar stambenih zgrada? Odgovor je da. 

Kompresori propanskih toplotnih pumpi su zapravo projektovani da sprečavaju bilo kakvu vrstu curenja gasa, tako što su kola rashladnog sredstva vodonepropusna, tako da ne dolazi do kontakta sa vodom u kolu. 

Ne samo to, količina rashladnog sredstva R290 korišćena u toj vrsti toplotne pumpe je veoma mala. Štaviše, čuveni nemački institut Fraunhofer, u saradnji sa nekim proizvođačima, nedavno je sproveo studiju koja je pokazala mogućnost smanjenja propanskog punjenja na manje od 150 grama. Kao deo istraživačkog projekta LC150 (Low Charge 150 – malo punjenje 150), Institut je razvio nekoliko prototipa toplotnih pumpi sa malim sadržajem rashladnog sredstva. Karakteristike najboljeg? Kapacitet zagrevanja od 12,8 kilovata (oko 10 kW za hlađenje) sa samo 124 grama propana.

Upotreba rashladnog sredstva R290 takođe obezbeđuje veću efikasnost i veću pouzdanost, stoga obezbeđuje i veoma visoku temperaturu fluida za prenos toplote, čak i u ekstremno niskim spoljašnjim temperaturama. Stoga, propanske toplotne pumpe su odlična alternativa tradicionalnim bojlerima i idealno su rešenje u kombinaciji sa radijatorima, koji, u poređenju sa podnim sistemima zračenja, zahtevaju više temperature za zagrevanje kuće i obezbeđuju optimalnu udobnost za život.

Propan u Clivet toplotnim pumpama

Uvek fokusirana na razvoj tržišta, kompanija Clivet nedavno je pokrenula svoju prvu liniju pakovanih toplotnih pumpi sa rashladnim sredstvom R290 za stambene primene. Edge F dostupan je u 7 različitih veličina, snage u rasponu od 4 do 15 kW, i može da dosegne temperaturu dovoda od 75 °C na spoljnoj ambijentalnoj temperaturi od -10 °C. 

Poboljšan učinak Edge-F asortimana obezbeđuje klasu A++ u grejanju na srednjoj temperaturi (dovod protoka vode od 55°C), i klasu A+++ u zagrevanju na niskoj temperaturi (dovod protoka vode od 35 °C), a takođe i obezbeđuje SEER vrednosti do 5,86 prilikom hlađenja. 

Ostale impresivne karakteristike obuhvataju visok nivo tišine,sa 2 radna režima posebno projektovanih za poboljšanje akustične udobnosti, i novi sistem kontrole grafičkim interfejsom u punoj boji, što čini korišćenje toplotnih pumpi još jednostavnijim i direktnijim.