toplotne pumpe bez kućišta sa kondenzacionim integrisanim bojlerom, za stambene blokove srednje niske potrošnje energije
SPHERA EVO 2.0 Invisible Hybrid
  • rešenje bez kućišta, praktično nevidljiv sa samo 36 cm dubine
  • savršen za sisteme visoke temperature sa radijatorima i sisteme niske temperature sa podnim / zidnim / plafonskim grejanjem
  • Rezervoar tople vode za domaćinstvo od 150 litara
  • preferira upotrebu toplotne pumpe i aktivira bojler samo kada je to potrebno radi značajne energetske i ekonomske uštede

Tehničke karakteristike

  • Kapacitet od 4 do 10 kW
  • Potpuni inverter jednosmerne struje
  • Ekološki: gas R-32
  • Raspon temperature vazduha od -25 °C do +46 °C