Sve prednosti akumulatora za fotonaponske sisteme

Smatra se optimalnim rješenjem, pa hajde da ispitamo prednosti i nedostatke kombinacije fotonaponskih panela sa sistemom za skladištenje energije.

Svako ko je ugradio fotonaponski sistem na krovu svog doma ili poslovnog prostora dobro će znati koje su njegove prednosti. Omogućuje vam neovisnost o električnoj mreži (ili barem ograničava vašu ovisnost i), posebno ljeti, proizvodi čistu energiju i smanjuje vaše račune za struju

Ali iako će sistem tokom ljeta raditi punim kapacitetom, to se ne može reći za hladnije mjesece. Način da iskoristite besplatnu sunčevu energiju u zimskim mjesecima je da kombinujete svoj fotonaponski sistem sa akumulatorskim sistemom

Kako ti akumulatorski sistemi rade?

Prije nego što objasnimo kako oni rade, pogledajmo pobliže akumulatorske sisteme koji se mogu koristiti sa fotonaponskim sistemima. To su posebne vrste baterija, dizajnirane da optimiziraju proizvodnju energije sistema i da smanje potrošnju električne energije. Glavna funkcija ovih akumulatora, takođe poznatih kao sistemi za skladištenje energije, je skladištenje viška energije koja se proizvodi tako da se može koristiti kada je to potrebno.

Fotonaponski sistem se sastoji od panela koji proizvode električnu energiju u istosmjernoj struji i pretvarača koji je pretvara u naizmjeničnu struju, omogućavajući joj da se koristi u isto vrijeme kada se proizvodi (direktna samo-potrošnja). Energija koja se proizvodi, ali se ne koristi, umjesto toga se dovodi u električnu mrežu. Međutim, sistem akumulatora vam omogućava da odgodite samo-potrošnju, izbjegnete bilo kakvo rasipanje energije i maksimizirate prednosti cijelog proizvodnog sistema.

Uopšteno govoreći, fotonaponski sistem sa akumulatorom radi slijedeći ove jednostavne korake:

  • Jutro: proizvedena energija se sama troši, a višak se sprema u baterije; 
  • Popodne: akumulator dostiže svoj maksimalni kapacitet, a svaki višak proizvedene energije se dovodi u električnu mrežu;
  • Uveče: kada nema sunca, sistem prestaje da proizvodi energiju. Dakle, električna energija uskladištena u baterijama može se koristiti;
  • Noć: kada se potroši električna energija uskladištena u akumulatoru, vraćate se na korištenje električne energije iz električne mreže.

Akumulatorski sistemi za preduzeća: da ili ne?

Kao što smo vidjeli, sistem za skladištenje je savršen za fotonaponski sistem u kući ili stambenoj zgradi, jer vam omogućava da koristite električnu energiju proizvedenu tokom dana, bilo uveče ili noću. Ali da li je ovaj sistem takođe valjano rješenje za preduzeća? Odgovor je da. Sve dok se energetske potrebe preduzeća ne poklapaju sa vremenima kada fotonaponski sistem proizvodi većinu svoje energije. Pogledajmo primjer. Ako je nekom preduzeću potrebna energija vikendom, ili koristi mnogo struje uveče ili noću, onda je ugradnja akumulatorskog sistema svakako odličan način da smanji račune za struju.

Fotonaponski sistem sa akumulatorom i toplotnom pumpom

Ugradnjom fotonaponskih panela možete proizvesti čistu, obnovljivu energiju koja će zadovoljiti potrebe vašeg poslovanja; a u kombinaciji sa akumulatorskim sistemom možete dodatno smanjiti svoju zavisnost od električne mreže, koristeći energiju koja je uskladištena u baterijama kada postrojenje ne radi. 

Zašto onda tu energiju ne iskoristiti za rad toplotne pumpe, kako bi vaše preduzeće imalo odličan sistem grijanja/klimatizacije, kao i snabdijevanje toplom vodom za domaćinstvo? Toplotne pumpe zahtijevaju električnu energiju, koja čini oko 25 % njihovih energetskih potreba; međutim, preostalih 75 % energije koja im je potrebna za rad dolazi iz obnovljivih izvora, kao što su vanjski vazduh, podzemna voda ili podzemna toplota. 

Ako kombinujete toplotnu pumpu sa fotonaponskim sistemom, onda je možete napajati besplatnom energijom koju proizvode solarni paneli, time izbjegavate potrošnju fosilnih goriva koja se obično koriste u bojlerima čime cijeli sistem postaje još boljim

Fotonaponsko skladištenje energije:

Kompanija Clivet svoje toplotne pumpe prodaje na tržištu više od 30 godina; ova tehnologija se smatra jednim od najefikasnijih sistema za grijanje ili hlađenje stambenih, poslovnih i industrijskih zgrada, kako u smislu uštede energije, tako i u pogledu očuvanja okoliša. 

Sada možete kombinovati novi ili postojeći fotonaponski sistem sa Sinergy, rješenjem kompanije Clivet koje vam omogućava da uskladištite električnu energiju koju proizvodi fotonaponski sistem tokom dana i da je koristite za napajanje klima uređaja i sistema za proizvodnju tople vode za domaćinstvo tokom noći ili u slučaju nestanka struje u mreži.

Sinergy je vrlo brzo isplatljiv zbog svoje visoke efikasnosti, a sistem je dizajniran da izdrži preko 10.000 ciklusa punjenja i pražnjenja, što je ekvivalentno gotovo 30 godina garantovanog rada.