Toplotne pumpe kompanije Clivet za grijanje i hlađenje

Njihove karakteristike su:

  • grijanje
  • hlađenje
  • proizvodnja tople vode za domaćinstvo
  • povezivost
  • kombinacija solarnih ili fotonaponskih panela
  • distribucija ventilatorskih kovektora, podno grijanje / zid / spušteni plafon i radijatori