Zapakovana monoblok hibridna toplotna pumpa vazduh-voda idealna za nadogradnju starih generatora
EDGE EVO 2.0 - EXC Hybrid

istovremena proizvodnja potrošne tople vode i hlađenje/grijanje .

  • Ne treba se spajati na rezervoar ako potrošnu toplu vodu proizvodi bojler ;
  • Koristi obnovljivu solarnu toplotnu energiju spajanjem na ELFOSun (može se spojiti na bojler); 
  • €/Funkcija prekidača: jedinica simulira radne uslove dva generatora i koristi ili toplotnu pumpu ili bojler, u zavisnosti od uštede ;
  • upravljanje putem namjenske MSmartLife aplikacije ili putem Modbus priključka sa ELFOControl3 EVO uključenim kao standard .

tehničke karakteristike

  • toplotna pumpa od 4 do 30 kW; bojler od 24 do 200 kW; 
  • puni inverter jednosmjerne struje; 
  • Ekološki prihvatljiva: gas R 32 
  • 6 jedinica u kaskadi za snagu do 180 kW