Obnova i pročišćavanje vazduha ELFOFresh Large

  • 1200-3300 m3/h (potpuni svježi vazduh)
  • obnova i pročišćavanje
  • termodinamički povrat toplote

Tehničke karakteristike

  • Dostupan s plinom R-410A
  • Filtriranje vazduha koje garantuje čistoću
  • Slobodno hlađenje