Četverosmjerni kasetni ventilokonvektor sa motorom jednosmjerne struje za grijanje i hlađenje ELFOSpace BOX3

  • Kasetni ventilokonvektor prikladan za standardne module tipičnih kancelarijskih spuštenih stropova;
  • kompatibilan sa jednim generatorom ili dvostrukim toplo/hladnim generatorskim sistemima;
  • 360° homogena difuzija vazduha zahvaljujući podesivim difuzijskim krilima;
  • trosmjerni ventili dostupni za dvocijevne i četverocijevne sisteme;
  • nabavka standardne posude i odvodne pumpe potrebne za odvod kondenzata koji se pojavljuje unutar uređaja.

Tehničke karakteristike

Uređaj ELFOSpace BOX3 opremljen je standardnim motorom jednosmjerne struje ventilatora bez četkica, kog karakterizira napredna tehnologija visoke efikasnosti, koja može jamčiti veoma veliku tišinu te homogenu i preciznu kontrolu sobne temperature. Zahvaljujući tome, pogodni su za mnoge komercijalne i industrijske primjene, ali i za posebne situacije kao što su bolnice ili aerodromi. Električna apsorpcija ventilokonvektora sa ventilacijskim motorom jednosmjerne struje bez četkica smanjena je do 60% u poređenju sa odgovarajućim modelima sa asinhronim motorom, dok je nivo buke niži za 2 do 5 dB(A), što okolinu čini ugodnijom uz niže troškove.