Solarni paneli ELFOSun

  • dostupan solarni panel za toplotne pumpe kompanije CLIVET

Tehničke karakteristike

  • Pokrivna površina od 2,5 do 12,5 m²
  • Debljina izolacije 45 mm
  • Izolacija od mineralne i staklene vune