Kako optimizirati troškove ventilacionog sistema za velike površine uz naše praktične i efikasne savjete.

Kada govorimo o zagađenju, većina ljudi misli na smog u velikim gradovima ili isparenja iz fabrika. Malo njih je svjesno da unutrašnje okruženje, zbog CO2 koji stvaraju prenaseljena mjesta, upotrebe kancelarijske opreme i mnogih drugih faktora, ima koncentracije zagađivača slične onima u spoljašnjim sredinama, ako ne i veće. 

Ovo potkrepljuje, na primjer, studija koju su sproveli  Royal College of Paediatrics and Child Health i Royal College of Physicians, koja smatra da je zatvoreno okruženje 5 do 13 puta zagađenije od vanjskog okruženja.

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru stoga igra temeljnu ulogu u osiguravanju dobrobiti na radnim mjestima i uopšteno u svim zatvorenim sredinama, imajući u vidu da ljudi većinu svog vremena (do 90%) provode u zatvorenom prostoru. Bez odgovarajuće ventilacije i periodične obnove vazduha postoji rizik da zagađivači (zagađenje vanjskog vazduha i polen, ali i gljivice, virusi i bakterije) mogu dostići koncentraciju koja je potencijalno štetna po zdravlje. A budući da je otvaranje prozora i često provjetravanje prostorija kontraproduktivno kada je u pitanju trošenje toplote nakupljene u prostorijama, najneposrednije i najefikasnije rješenje ovog problema je kontrolisana mehanička ventilacija (CMV)

Kako radi kontrolisana mehanička ventilacija?

Dizajnirana za ugradnju u samostalnu kuću kao i u mnogo veće poslovne ili industrijske zgrade - može se kombinirati s glavnim sistemima grijanja i klimatizacije - jedinice kontrolisane mehaničke ventilacije su uređaji koji osiguravaju čist vazduh u zatvorenom prostoru u svakom trenutku zahvaljujući stalnoj obnovi vazduha i filtraciji. Princip rada je vrlo jednostavan:

Prvi ventilator uvlači izduvni vazduh unutar zgrade i izbacuje ga van, dok drugi ventilator obavlja isti proces, ali obrnuto, dovodeći čist, pravilno filtriran vazduh izvana u prostorije. Sistem rekuperacije toplote, koji igra ključnu ulogu u ovom procesu, je komponenta jedinice koja omogućava efikasnu rekuperaciju toplotne energije u ustajalom vazduhu i obezbjeđuje da se ulazni vazduh pravilno zagrijava.

Različiti tipovi kontrolisanih mehaničkih sistema ventilacije

U inžinjerstvu postrojenja postoje različite vrste kontrolisanih mehaničkih ventilacionih sistema, koji se razlikuju prema broju jedinica koje snabdijevaju prostorije i da li postoji jedan naizmjenični protok ili dva protoka.

Decentralizovani ili CMV od tačke do tačke je kada je jedinica ugrađena za svaku pojedinačnu prostoriju u zgradi, dok je centralizovani CMV kada se koristi jedna jedinica kako bi se obezbijedila obnova vazduha u najmanje dvije prostorije. Prvi ima prednost što je manje invazivan od drugog, jer ne postoji sistem kanala za povezivanje jedinice sa različitim prostorijama, samo jedna rupa u zidovima po obodu. Centralizovani CMV, međutim, osigurava najbolju energetsku efikasnost.

Prednosti kontrolisane mehaničke ventilacije

Osim što pruža velike prednosti u smislu udobnosti života, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj osobini stalnog obnavljanja vazduha tokom cijelog dana, kontrolisana mehanička ventilacija je neophodna za osiguravanje značajne uštede energije. Njegova primjena je zaista savršena u zgradama opremljenim najmodernijim vratima i prozorima koji sprečavaju ili ozbiljno ograničavaju gubitak toplote prema van. Kao takvo, otvaranje prozora za provjetravanje prostorija bi, posebno u hladnim godišnjim dobima, potrošilo toplotnu energiju uskladištenu u zgradi. CMV jedinice, s druge strane, imaju jedinstvenu karakteristiku rekuperacije značajne količine toplote prisutne u izduvnom vazduhu koji se uvlači i izbacuje, a koji se koristi za zagrijavanje vazduha koji se dovodi u unutrašnje okruženje. Rezultat je odličan kvalitet vazduha i savršeno filtriran i zagrijan vazduh, koji eliminira gubitak energije.

Prednosti kontrolisane mehaničke ventilacije nisu samo ušteda energije. Evo kratke liste ostalih prednosti koje ovu vrstu rješenja čine izuzetno konkurentnim i prilagođenim svim potrebama:

  • Filtracija: vazduh koji se dovodi u prostoriju filtrira se kroz posebne filtere sa različitim stepenom filtracije (od grube do veoma fine). Proces koji pruža značajne prednosti osobama koje pate od alergija i respiratornih poremećaja, kao i svim ljudima uopšteno govoreći.
  • Akustična udobnost: ako su pravilno dizajnirane i ugrađene, CMV jedinice praktično ne stvaraju buku. To nije sve: izbjegavanje stalnog otvaranja prozora sprečava da spoljna buka uđe u zgradu.
  • Kombinacija sa sistemima grijanja: Tehnologija kontrolisane mehaničke ventilacije u potpunosti je kompatibilna s većinom rješenja za grijanje, hlađenje i proizvodnju potrošne tople vode.

Kompanija Clivet i Kontrolisana mehanička ventilacija

IEQ (kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima) za stambene, komercijalne i industrijske primjene je od najveće važnosti za kompaniju Clivet. Nije slučajno što je tokom posljednjih nekoliko godina kompanija razvila niz inovativnih visokoefikasnih CMV sistema koji se lako ugrađuju i imaju različite tehnologije rekuperacije toplote (aktivne i pasivne) i različite sisteme sanitacije.