Всички предимства на акумулаторите за фотоволтаични системи

Широко разпространено е мнението, че това е оптималното решение, затова нека разгледаме предимствата и недостатъците на комбинирането на фотоволтаични панели със система за съхранение на енергия.

Всеки, който е монтирал фотоволтаична система на покрива на своя дом или предприятие, знае много добре предимствата. Защото тя осигурява независимост от електропреносната мрежа (или поне ограничава зависимостта, бел.ред.), особено през лятото, като произвежда чиста енергия и намалява сметките ви за електричество

Но въпреки че през лятото системата работи на пълен капацитет, не може да се каже същото за студените месеци. Начинът да се възползвате от безплатната енергия на слънцето през зимните месеци е да комбинирате фотоволтаичната си система с акумулаторна система

Как работят тези акумулаторни системи?

Преди да обясним как работят те, нека разгледаме по-подробно акумулаторните системи, които може да се използват с фотоволтаични системи. Това са специални видове батерии, предназначени за оптимизиране на производството на енергия от системата и за намаляване на потреблението на електроенергия. Основната функция на тези акумулатори, известни още като системи за съхранение на енергия, е да съхраняват излишната енергия, която се произвежда, така че да може да бъде използвана, когато е необходимо.

Фотоволтаичната система се състои от панели, които произвеждат електроенергия в прав ток, и инвертор, който я преобразува в променлив ток, което позволява тя да се използва в момента, в който се произвежда (директно собствено потребление). Произведената, но неизползвана енергия се подава към електропреносната мрежа. Акумулаторната система обаче позволява собственото потребление  да се отложи, като се избягва разхищението на енергия и се увеличават максимално ползите от цялата производствена система.

Като цяло фотоволтаичната система с акумулатор работи, изпълнявайки следните прости стъпки:

  • Сутрин: произведената енергия се потребява за собствени нужди, а излишъкът се съхранява в акумулаторите;
  • Следобед: акумулаторът достига максималния си капацитет и излишната произведена енергия се подава към електрическата мрежа;
  • Вечер: при липса на слънце системата спира да произвежда енергия. Така че електроенергията, съхранена в акумулаторните батерии, може да се използва;
  • Нощ: след като цялата електроенергия, съхранена в акумулатора, се изразходва, отново се връщате към използването на електроенергия от електрическата мрежа

Акумулаторни системи за фирми: да или не?

Както видяхме, акумулаторната система е идеална за фотоволтаична система в къща или сграда, тъй като ви позволява да използвате произведената през деня електроенергия вечерта или през нощта. Но дали тази система е валидно решение и за фирми? Отговорът е „Да“. Стига енергийните нужди на фирмата да не съвпадат с времето, когато фотоволтаичната система произвежда по-голямата част от енергията си. Ето един пример. Ако дадена фирма се нуждае от енергия през почивните дни или използва много електроенергия вечер или през нощта, тогава инсталирането на акумулаторна система със сигурност би било чудесен начин да намали сметките си за енергия.

Фотоволтаична система с акумулатор и термопомпа

Чрез инсталиране на фотоволтаични панели можете да произвеждате чиста, възобновяема енергия за нуждите на вашия бизнес, а чрез комбинирането ѝ с акумулаторна система можете допълнително да намалите зависимостта си от електрическата мрежа, като използвате енергията, която се съхранява в акумулаторите, когато инсталацията не работи. 

Защо да не използвате тази енергия за работа на термопомпа, така че фирмата ви да разполага с отлична система за отопление/климатизация, както и за снабдяване с битова гореща вода? Термопомпите се нуждаят от електроенергия, която представлява около 25% от енергийните им нужди; останалите 75% от енергията, необходима за работата им, обаче идва от възобновяеми източници, като например външен въздух, подпочвени води или подземна топлина. 

Ако комбинирате термопомпата с фотоволтаична система, можете да я захранвате с безплатната енергия, произведена от слънчевите панели, като по този начин избягвате потреблението на изкопаеми горива, които обикновено се използват от котлите, и направите цялата система още по-високоефективна.

Съхраняване на фотоволтаична енергия:

Фирма Clivet продава термопомпите си на пазара повече от 30 години; тази технология се счита за една от най-ефективните системи за отопление или охлаждане на жилищни, търговски и промишлени сгради както от гледна точка на икономията на енергия, така и като опазване на околната среда. 

Сега можете да комбинирате нова или вече изградена фотоволтаична система със Sinergy - решението на Clivet, което ви позволява да съхранявате електроенергията, произведена от фотоволтаичната система през светлата част на деня, и да я използвате за захранване на климатичната система и системата за производство на битова гореща вода през нощта или в случай на прекъсване на централното електрозахранване.

Sinergy се изплаща много бързо благодарение на високата си ефективност, а системата е проектирана да издържи над 10 000 цикъла на зареждане и разреждане, което се равнява на почти 30 години гарантирана експлоатация.

Открийте акумулаторната система Sinergy