rinnovo aria con Clivet: ventilazione meccanica, filtrazione elettronica, deumidificazione
Обновяване и разпространение на въздуха
01
МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
01
ЕЛЕКТРОННА ФИЛТРАЦИЯ
01
ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ПРЕЗ ЛЯТОТО
01
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИФУЗИЯ