Над 30 години: Решения за устойчив комфорт, благосъстояние на хората и околната среда

Компанията е основана във Фелтре, Белуно, през 1989 г. от Бруно Белò и започва дейността си с производство на охладители и термопомпи. След това Clivet разработва иновативни специализирани системи, базирани на покривни агрегати, системи WLHP (Water Loop Heat Pump) и жилищни системи.

През 2016 г., благодарение на стратегическия алианс с MIDEA Group, Clivet допълва своята оферта, интегрирайки я с продуктите, технологиите и структурата за продажби на MIDEA, предлагайки на пазара пълна и конкурентна гама от охладители, термопомпи, пакетни, моно и мултисплит, VRF решения.

Специализирани системи за всякакво приложение и климат

Днес сградите трябва да осигуряват висок и постоянен стандарт на благополучие, независимо от външните условия. Не всички сгради са еднакви: в зависимост от предназначението им има значителни разлики по отношение на интензивността на натоварването, едновременните заявки за топла и охладена вода, производството на битова гореща вода и обновяването на въздуха.

Ето защо Clivet създаде серия от специализирани системни решения за приложения, които отговарят на специфичните нужди на различните сгради, като оптимизират цялостната ефективност в сравнение с традиционните системи (котел, охладител, AHU). Специализираните системи на Clivet опростяват работата по проектирането и монтажа, подобряват контрола на цялата система, намаляват въздействието върху околната среда и в същото време оптимизират първоначалната инвестиция, намаляват експлоатационните разходи, повишават енергийния клас на сградата и съответно нейната стойност на пазара.