Clivet, европейски център за високи постижения в разработването на иновативни решения за пълен комфорт и енергийна ефективност.

Всички системи на Clivet се основават на шест ключови принципа, които правят продуктите и системите на Clivet уникални.
Тези принципи са в основата на създаването на специфични за приложението системи, които винаги са били част от ДНК-то на Clivet. Те представляват основата, върху която Clivet изгради своя нов начин на разглеждане на системите, превръщайки се по този начин в еталон за устойчиви системи на бъдещето.

Технология на термопомпите

Термопомпите са технологията на бъдещето, тъй като те са значително по-ефективни от традиционните системи с изгаряне на гориво:
• Намаление с 50% на първичната енергия, CO2 и разходите за експлоатация
• Широко използване на възобновяема енергия

 

Значение на обновяването на въздуха

Самостоятелната система на Clivet с термодинамично оползотворяване на енергията, предназначена за вентилация, има следните предимства:
• Той възстановява енергия както през зимата, така и през лятото.
• Намалява натоварването на външния въздух с по-ефективна система и осигурява повече енергия за помещенията.
• Намалява капацитета на основните генератори, като ограничава работата им до сезонните пикове.
• Изсушаване на въздуха през лятото

 

Висока сезонна ефективност

Clivet произвежда системи, проектирани така, че да отговарят на специфичните нужди на всяко отделно приложение, като по този начин оптимизира използването на ресурсите на системата, за да достигне най-високите нива на сезонна ефективност благодарение на:
• Едно системно решение
• Използване на най-благоприятните ресурси
• Пълен контрол върху системата
• Непрекъсната модулация на капацитета

 

Мултифункционално

Многофункционалните системи на Clivet включват всички функции за осигуряване на целогодишен комфорт. Те оптимизират решението в зависимост от нуждите на различните приложения и го интегрират в специализирани продукти и в цялостни специализирани системи:
• Затопляне
• Охлаждане
• Битова гореща вода
• Обновяване и пречистване на въздуха
• Изсушаване

 

Децентрализация

Преди много години Clivet успешно разработи принципа за генериране на енергия възможно най-близо до мястото, където тя трябва да се използва:
• Модулни системи, които са активни само там, където и когато е необходимо
• Намаляване или пълно премахване на потреблението на спомагателни материали (например енергия за помпи)
• Самостоятелна система
• Лесен за поддръжка и работа
• Адаптира се към нуждите на системата

 

Интегрирани системи

Елементите на системата, оптимизирани и индустриално обработени, за да работят заедно, гарантират най-висока ефективност и надеждност:
• Опростено проектиране и инсталиране
• По-ниски инвестиционни разходи
• Качество на системите
• Гарантирана производителност