От кухнята, където главният готвач и неговият/нейният екип приготвят вкусни ястия, до рецепцията, където консиержът учтиво посреща гостите, в зоните за отдих, в заседателните зали и единичните стаи: в хотелите има най-различни помещения и пространства, но те са обединени от необходимостта да се осигури оптимален комфорт за всички хора, които прекарват времето си в тях.
В този контекст климатизацията има много важна роля. На практика тя може да се превърне във фактор, влияещ на оценката на гостите на хотела, като помага да се определи неговият успех. Основната цел при проектирането на системата за климатизация трябва да бъде постигането на комфорт на обитаване. В този проект трябва да се вземат предвид определени ключови фактори, такива като: температурно-влажностен комфорт (това специално усещане, при което хората се чувстват комфортно и не им е нито горещо, нито студено), акустичен комфорт и качество на въздуха в помещенията.

Кои са основните елементи на една добра система?

Когато се проектира система за климатизация на хотел, трябва да се отдели възможно най-голямо внимание на нейната енергийна ефективност, тъй като различните зони на съоръжението и спалните имат много различно периодично използване и топлинни натоварвания. Други променливи, които оказват влияние върху управлението на системата, се отнасят до консумираната енергия, разходите за нейната експлоатация и рутинна и възможна извънредна поддръжка
Много хотели предлагат също така и допълнителни услуги, такива като фитнес зала, басейн и център за козметични и здравни процедури (уелнес център), както и специални помещения за бизнес срещи. Естествено, всяко едно от тези пространства има различни изисквания за температурата, влажността и обновяването на въздуха, така че системата за климатизация трябва да е в състояние да задоволи всички тези нужди.
Когато избирате система за хотел, трябва също така да имате предвид и периода от време, в който тя ще бъде в експлоатация. Дадено съоръжение, което работи само през лятото, ще се нуждае само от система за лятна климатизация и обновяване на въздуха, докато хотел, който е отворен 365 дни в годината, ще има нужда и от решение, което също така да предлага и оптимална отоплителна ефективност.

Кои са най-разпространените системи за климатизация в хотелите?

Както видяхме, хотелите имат изключително специфични характеристики, които изискват много внимателен анализ, преди да се направи изборът на най-подходящата система за климатизация. 
Сред многото решения за системи, които са налични на пазара, можем да откроим три от тях, които са много подходящи за изискванията на хотелите: водни системи, системи с променлив дебит на хладилния агент - VRF (Variable Refrigerant Flow), и системи с термопомпи с воден контур - WLHP (Water Loop Heat Pump). Разбира се, всеки един от трите типа системи трябва да бъде комбиниран с агрегат за обработка на въздух, който да доставя чист филтриран въздух в помещенията

Водната система: най-известната и най-често използваната

Лесна за проектиране, монтаж и поддръжка, водната система със сигурност е най-известната и най-широко използваната измежду системите за климатизация и притежава „зелена душа“, благодарение на използването на вода като топлопренасяща течност. Топлинната или охлаждащата енергия, която е необходима за отоплението или охлаждането на помещенията, се разпределя чрез тръбопроводи, в които циркулира гореща или студена вода, произведена от специални външни генератори, такива като чилъри или термопомпи. След това нагрятата или охладената вода захранва вътрешните тела, такива като лъчисти подови системи или вентилаторни конвектори. От друга страна, обновяването на въздуха се осигурява от външен агрегат за обработка на въздух, захранван от чилър.

За позицията на последния, Clivet предлага модела си ZEPHIR3, независим и изцяло външен модул за третиране на въздуха, снабден с термодинамична система за рекуперация, създавайки по този начин истинска еволюция на водната система. Основното предимство? Елиминирането на системата, от която се изисква да трансферира топлопренасящите течности, използвана в традиционната водна система с агрегати за обработка на въздух, които да отговарят за първичното натоварване на въздуха.

Мултифункционалните SPINchiller3 агрегати, налични с отоплителни мощности от 300 до 1450 kW и охладителни мощности от 260 до 1300 kW, представляват идеалното решение за едновременното производство на гореща и студена вода, и са по-ефективни от обикновена термопомпа.
 

Алтернативи на водната система: VRF и WLHP

Основната разлика между водните системи и VRF системите е, че първите използват вода като топлопренасяща течност, докато последните използват специален хладилен газ. Основното предимство на този тип инсталация? Определено това е нейната по-добра ефективност. Да, защото директното разширение позволява да газа да се изпарява при по-високи температури и да кондензира при по-ниски температури спрямо система, каквато е водната система, в която се използва междинна обменна течност (вода). Архитектурата на тази система също така е проектирана да бъде напълно модулна, като телата и управленията се комбинират според специфичните изисквания на проекта.

Много популярни в САЩ и Великобритания, системите с термопомпи с воден контур - WLHP (Water Loop Heat Pump) включвате в себе си хидравлична верига, която свързва серия от термопомпи, за да осигури оптимална климатизация на зони в сградата с много различни изисквания. Но докато във водните системи топлинната или охлаждащата енергия се произвежда от генератор и след това се разпределя към крайните модули (тела) посредством нагрята или охладена вода, системите WLHP използват водата при “неутрална” температура, която действа като източник за производство на енергия на място директно от различните термопомпи. Резултатът е по-висока ефективност и надеждност, които се осигуряват от децентрализирането на пренасянето на енергия.

решението за хотели, проектирано от Clivet

Компактната система (Packaged) е проектирана от Clivet, за да осигури най-добрата климатизация за хотелски съоръжения, които имат зони с много различни изисквания, такива като кухни, рецепции и конферентни зали. Този тип система предоставя възможност за понижаване на инвестиционните и експлоатационните разходи, за намаляване на изискванията за габаритното пространство и за постигане на идеална архитектурна интеграция на системата. Това става благодарение на система, която включва компактен агрегат, който обикновено се монтира на покрива на сградата, и който позволява енергията за охлаждане и отопление да се произвежда само когато и където е необходимо, а също така осигурява правилното обновяване на въздуха, като същевременно гарантира рекуперация на енергията.