В жилищни блокове с централизирана система е необходимо да се използват агрегати, способни да захранват различен брой апартаменти.

Нека да разгледаме характеристиките.

Основната цел на жилищната климатична система, независимо дали е нова система или решение, използвано при обновяване на сграда, може да бъде само постигането на високо ниво на комфорт на живеене. Естествено, в зависимост от вида на сградата, системите, използвани за отопление и охлаждане, както и за обработка на въздуха и производство на гореща вода за дома, ще имат много различни характеристики и конфигурации. В днешната статия ще разгледаме основните видове решения за централизирани системи в жилищни блокове, които обикновено се различават според вида на топло-разпределителните терминали.

В сравнение с единично жилище, което изисква самостоятелна система, в жилищни блокове с централизирана система е необходимо да се използват модули, които могат да захранват различен брой апартаменти. Разликата отново е в числата. Малка сграда с шест апартамента ще има съвсем различни нужди от по-голям комплекс.

Най-общо казано, климатичната система все пак се състои от генератор, като например кондензационен котел или по-екологична термопомпа (или евентуално дори и от двете за създаване на хибридна система), евентуално устройство за обновяване и пречистване на въздуха и устройства за разпределяне на отопление и охлаждане в различните помещения. За да се осигурят значителни икономии на енергия за жилищната сграда, системата трябва да бъде проектирана и за инсталиране на слънчеви или фотоволтаични панели за да се намали потреблението.

Clivet са разработили набор от специфични решения за централизирани системи в жилищни блокове, които се различават в зависимост от големината на помещенията и особено от вида на разпределителните системи.

Топла вода с висока температура за снабдяване на радиатори

Въпреки че в новопостроените сгради най-често срещаната система за разпределение на топлинна и охладителна енергия, необходима за отопление и охлаждане, е системата за лъчисто подово отопление, по-старите жилищни сгради все още разполагат с традиционни радиатори. Но каква е основната разлика между двете системи? Просто, за да може радиаторът да отоплява ефективно помещението, в него трябва да циркулира гореща вода с висока температура

Ето защо повечето жилищни блокове с радиатори използват котел като генератор, който обикновено разпределя вода с по-висока температура от термопомпите. По време на ремонтите и поради технологично развитие може би е добра идея да изберете по-екологична система за генериране на топлина, като същевременно запазите радиаторите. Clivet предлагат, например, ELFOEnergy Magnum HW, високотемпературна термопомпа, която осигурява производството на топла вода до 65°.

Изключително надеждна, благодарение на двойната верига на хладилния си агент, доказан избор на конструкция и използването на промишлено произведени компоненти, термопомпата ELFOEnergy Magnum HW има много широк работен диапазон, произвеждайки топла вода при 65°C с температури на външния въздух до -13°C (и осигурява производството на топла вода при 55°C, дори ако температурата на въздуха падне до -20°C). И това не е всичко: модулиращата помпена група, състояща се от две паралелно управлявани помпи с инверторно управление, намалява потреблението и същевременно осигурява функционирането си дори в критични ситуации. Благодарение на малкия си размер е също така възможно да се поставят няколко устройства едно до друго в затворени пространства и да се контролират до 7 устройства в каскада, като същевременно се постига най-висока ефективност.

Ефективни термопомпи за лъчисти системи

Лъчистите системи предлагат множество предимства в сравнение с радиаторите, както по отношение на комфорта, така и по отношение на икономията на енергия. Чрез тръбопроводи, положени под пода, в които циркулира топла вода между 30°C и 35°C, топлината се разпространява гладко и равномерно в помещенията, създавайки приятно усещане за благосъстояние. Тъй като тези системи не трябва да използват много топла вода, какъвто е случаят с радиаторите, потреблението също се подобрява значително. 

За всички нови жилищни сгради и за тези, които са пред ремонти, включващи преминаване от радиатори към лъчиста или вентилаторна система, Clivet предлага термопомпи ELFOEnergy Storm EVO и Sheen EVO 2.0

И двете серии са термопомпи с пълен DC инвертор с въздушно охлаждане, използващи екологичен хладилен агент R-32.

ELFOEnergy Storm EVO

ELFOEnergy Storm EVO се предлага в диапазон от 53 kW до 91 kW и се отличава с много висока производителност: клас A++ при отопление при ниска температура (35°C) и сезонна ефективност при охлаждане със SEER до 4,64. ELFOEnergy Storm EVO осигурява отопление, охлаждане и производство на топла вода до 55°C, с широк работен диапазон от -15°C до +43°C температура на въздуха навън и може да се похвали с модулен дизайн. До 4 единици могат да бъдат хидравлично свързани паралелно и до 16 единици могат да бъдат управлявани в локална мрежа. Могат да се постигнат и комбинации с модули с различна мощност. Модулната система, получена чрез комбиниране на множество модули, запазва предимствата на единичния модул, но увеличава неговите предимства: по-голяма надеждност, опростена работа и монтаж, лесна и бърза поддръжка, мащабируемост.

Sheen EVO 2.0

Sheen EVO 2.0 се предлага с диапазон от 24 kW до 94 kW и разполага с две енергийни версии: Версия EXCELLENCE, с изключителни нива на ефективност както при отопление, така и при охлаждане ( SCOP до 4,54 и SEER до 4,81 ), способна да осигури производство на топла вода до 60°C и работа при температура на външния въздух до -20°C, идеална за по-студен климат, с намалени шумови емисии. PREMIUM версия, по-ефективно и изгодно решение по отношение както на първоначалните инвестиции, така и на разходите за управление поради своята конкурентна ефективност ( SCOP до 4,29 и SEER до 4,50 ) и висок капацитет, доставен за определен размер. Произвежда топла вода до 55°C, с работен диапазон, вариращ от -15°C до +44°C температура на въздуха навън. SHEEN EVO 2.0 предлага решение за хибридна версия в комбинация с външен котел, доставен от Clivet.

“Factory Made” хибридните термопомпи са оборудвани с котел, избран да оптимизира работата на системата. SHEEN EVO 2.0 е проектиран да свързва до 16 устройства в локална мрежа за постигане на максимален капацитет на системата от 1500 kW