Как продуктовите сертификати могат да добавят стойност към термопомпите и да ги направят продаваеми на всички пазари.

Термопомпите трябва да бъдат сертифицирани и да отговарят на нормативната уредба, за да бъдат по-продаваеми на всички пазари. В тази статия ще разгледаме как сертификатите EUROVENT, HP Keymark и SG Ready и класическият енергиен етикет в съответствие с директивата за екодизайн на свързаните с енергопотреблението продукти (ErP) могат да придадат стойност на термопомпите и да ги направят продаваеми на всички пазари.

Термопомпите използват възобновяемата енергия на въздуха, водата или в подпочвения слой за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода, гарантирайки висока ефективност и значителни икономии на средства. Но какви са сертификатите, които ни позволяват да сравняваме различните модели и да идентифицираме този, който най-добре отговаря на нашите нужди?
 

термопомпите трябва да имат поставени специални етикети, които да предоставят на потребителя цялата информация, свързана с тяхната енергийна ефективност.

ErP директива и енергиен етикет

Както е всеизвестно, основните уреди като перални, съдомиялни машини и климатици имат поставен енергиен етикет. Съгласно разпоредбата за екомаркировка в Директивата ErP (свързани с енергопотреблението продукти), от 2015 г. термопомпите трябва да имат поставени специални етикети, които да предоставят на потребителя цялата информация, свързана с тяхната енергийна ефективност.

За термопомпи, но също така и за кондензационни котли и микрокогенератори, законодателството предвижда класификационна скала от A++ до G и изисква посочване на мощността на уреда в kW и работния шум. Освен това енергийният клас трябва да бъде посочен поотделно в случай на решения, използвани както за отопление, така и за производство на битова гореща вода.

Етикетирането се урежда по еднакъв начин в цяла Европа и следователно е много полезен инструмент за оценка на цялостната ефективност на термопомпите и изобщо на цялата отоплителна система както в случай на нова инсталация, така и при извършване на промени с цел подобряване на енергийната ефективност.


Програмата за сертифициране EUROVENT за водни чилъри, покривни модули, системи с променлив поток на охлаждащия агент и агрегати за обработване на въздуха.

EUROVENT: сертифициране за климатични системи

Традиционният енергиен етикет се прилага безразборно за най-разнообразни продукти - от телевизори до компютри и малки електродомакински уреди. Съществува обаче и сертификат, издаван специално за уреди за отопление, охлаждане и вентилация. Нарича се сертификат EUROVENT и има за цел да гарантира, че данните за ефективността на различните уреди съответстват на декларираните от производителите. Истинският плюс на това сертифициране е, че неговите стандарти, базирани на оценки, които са възможно най-точни и безпристрастни, са универсално признати.  Следователно този бранд гарантира големи ползи за крайния потребител, тъй като дава сигурност за качеството на закупените уреди, но също така и за производителите, които могат да продават високоефективни решения, които може да се считат за такива навсякъде по света.

Програмата за сертифициране EUROVENT се прилага за много от решенията на фирма Clivet, включително „Водни чилъри“ до 1500 kW, „Покривни модули“ до 200 kW, системи с „променлив поток на охлаждащия агент“ до 100 kW и всички „Агрегати за обработване на въздуха”.

Посетете уебсайта на Eurovent 


HP Keymark. Сертифицирането е резултат от доброволен процес, насърчаван от EHPA

Сертифициране HP Keymark за термопомпи

В случая с термопомпите, които, както всички знаем, представляват основната „зелена алтернатива“ на кондензационните котли и които са при всички положения сред най-ефективните решения за осигуряване на отопление, охлаждане и битова гореща вода, най-известният сертификат е HP Keymark. Сертифицирането е резултат от доброволен процес, насърчаван от EHPA (Европейската асоциация за термопомпи), който има за цел да отговори по възможно най-добрия начин на непрекъснато нарастващите регулаторни нужди на производителите на термопомпи.

Но какви са предимствата, осигурявани от този сертификат, който фирма Clivet е получила за много от своите линии термопомпи, вариращи от моделите от линията SPHERA EVO 2.0, предлагани във версии Tower, Box и Invisible, до EDGE EVO 2.0, ELFOEnergy EDGE EVO, ELFOEnergy Sheen EVO и ELFOEnergy STORM EVO? HP Keymark предоставя на производителите на термопомпи високо разпознаваема маркировка за сертифициране от трета страна на европейско ниво и им позволява да докажат, че отговарят на изискванията за продуктова ефективност на Регламентите за енергийно етикетиране и екодизайн, като спомага за насърчаване на разпространението на своите продукти на основните европейски пазари и също така за участие в работните групи на EHPA.


SG Ready и която удостоверява способността на термопомпите да комуникират с обществената електрическа мрежа чрез специален

Локални сертификати: примерът на SG Ready

Има маркировки и сертификати, издавани специално за термопомпи, които не са валидни в цяла Европа, а се използват само в определени страни. Такъв е случаят например с маркировката SG Ready, въведена от германската асоциация BWP, която е валидна в Германия и Австрия и която удостоверява способността на термопомпите да комуникират с обществената електрическа мрежа чрез специален интерфейс, наречен Smart Grid Ready. Термопомпите Clivet, които имат този сертификат в Германия, са моделите Sphera EVO и Sphera EVO 2.0, AQUA Plus – SWAN-2 и EDGE Evo 2.0.


всички термопомпи, проектирани и продавани от Clivet

CE маркировка: съответствие на продуктите с изискванията на директивите на Европейската общност

В допълнение към всички посочени по-горе сертификати, всички термопомпи, проектирани и продавани от Clivet, естествено разполагат и с маркировка CE, която е задължителна за всички продукти, разпространявани в Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство, но също така е призната като синоним на надеждност по целия свят. Тази маркировка гарантира, че продуктът отговаря на точни изисквания за безопасност и че производителят или всеки, който реши да го пусне на пазара от свое име или като вносител, поема отговорност за тази гаранция.