Clivet Eye

Clivet Eye е облачната система за мониторинг за дистанционно управление чрез смартфон, таблет и компютър на модулите (телата) и на системите на Clivet за отопление, климатизация и обновяване на въздух, както и на системите за производство на топла вода за домашни и жилищни нужди.

Предназначена за: крайни потребители, помощни технически центрове и администратори на инсталации

Предимства

Краен потребител:

  • Лесен контрол на системата посредством мобилно приложение;
  • Бързо известяване на местния партньор на Clivet за всякакви неизправности;
  • Планиране на работните условия посредством календара.

Помощ:

  • Подобряване на услугата за обслужване на клиенти;
  • Задълбочен дистанционен анализ и нулиране на малки аларми, ограничавайки по този начин необходимостта от намеса на обекта;
  • По-бързи и по-ефективни интервенции благодарение на ранното известяване за необичайна работа;
  • Анализ на историята на работните условия.