В предишна статия ставаше дума за замърсяванията на закрито и за факта, че, противно на общоприетото схващане, вътрешната среда може да бъде дори по-замърсена от външната. Това е потвърдено, например, от изследване, извършено от Кралския колеж по педиатрия и детско здраве (Royal College of Paediatrics and Child Health) и Кралския колеж за лекари (Royal College of Physicians), което е показало, че вътрешната среда може да бъде от 5 до 13 пъти по-замърсена от външната.

Но все пак има ли връзка между въздуха, който дишаме у дома или на работа, и въздуха, който навлиза в белите ни дробове, докато се разхождаме по улицата? Според едно скорошно проучване, проведено от Института по физика на атмосферата към Китайската академия на науките, изглежда че е точно така. В продължение на един месец е била проследявана концентрацията на PM2.5 във въздуха в един офис и в непосредствена близост отвън. По време на анализа прозорците са били отваряни и затваряни няколко пъти, за да се разбере по-добре механизмът на обмяна на вътрешния и външния въздух. Резултатът? Повечето от аерозолните частици, намерени в помещенията, са дошли отвън.

Естествена вентилация срещу контролирана механична вентилация

Както вече видяхме, контролираната механична вентилация е системна технология, която осигурява пречистване на въздуха във вътрешната среда, като същевременно рекуперира топлинната енергия, съдържаща се в него. Това е едно решение, което има огромни предимства и няма нищо общо с естествената вентилация, която се постига с отварянето на прозорците.

Последният вариант, например, не позволява филтриране на входящия въздух, може да доведе до усещане за дискомфорт, дължащо се на значителната температурна разлика между вътрешната и външната среда, а също така е напълно неефективен от гледна точка на енергията.

От друга страна, агрегатите за контролирана механична вентилация предпазват хората от излагане на частици, които са опасни за тяхното здраве, посредством специалните системи за дезинфекция, и намаляват енергийните загуби чрез рекупериране на топлината от въздуха.

Сега нека да разгледаме два компонента, които най-добре представят механичната вентилация и я превръщат в наистина усъвършенствано решение: системите за дезинфекция и топлинния рекуператор.

Системи за контролирана механична вентилация и дезинфекция

Основната и най-разпространена система за дезинфекция е електростатичният филтър. Във всички агрегати за контролирана механична вентилация на Clivet този тип филтър може да улавя частици от 0,01 μm до 100 μm и да осигури филтрация от 90% на EPM1 в съответствие със стандартите ISO EN 16890. И как работят тези филтри? Първо, частиците се зареждат с положителен заряд от електроди, които генерират разлика в потенциалите от 10000 V над въздушния поток, а след това се улавят в събирателен елемент, който може лесно да се измие. Също така, наскоро на пазара стана достъпна технологията за електронно пречистване (ifD), която осигурява усъвършенствано филтриране за премахване на замърсители, бактерии и алергени с още по-голяма ефективност. 

Електростатичните филтри са конфигурируеми като опция на агрегатите ELFOFresh EVO, ELFOFresh2, ELFOFresh Large, ZEPHIR3 (предлагат се стандартно с ifD технология), AQX и CLA.

Други системи за дезинфекция в агрегатите за контролирана механична вентилация включват бактерицидни UV-C лампи, които пречистват въздуха чрез елиминирането на бактерии, плесени и вируси, използвайки ултравиолетово лъчение. Следва технология, вдъхновена от каталитичното окисление, което имитира естествения процес на фотокатализа. По-конкретно, тези устройства комбинират UV лампа със структура на катализатор от метална сплав с матрица тип пчелна пита от титанов диоксид. Комбинацията от тези два елемента, хидроксилни радикали и водороден пероксид, насърчава разлагането на различни патогени.

Топлинният рекуператор: активен или пасивен?

Вярно е, че контролираната механична вентилация осигурява неоспорими предимства по отношение на подобреното качество на въздуха, което има положителен ефект върху здравето на хората, но освен това тази технология е и изключително ефективна по отношение на икономията на енергия. Благодарение на един компонент в агрегатите, който се нарича топлинен рекуператор (или обменник), топлинната енергия от изходящия въздух, който се извлича и се изхвърля навън, не се губи, а по-скоро допринася за осигуряването на правилната температура на чистия филтриран въздух от външната среда.

Този тип рекуперация на топлината се нарича пасивна или статична, и е малко вероятно да осигурява отопление и охлаждане на въздуха в средата на сезона, когато не е нито твърде горещо, нито твърде студено. От друга страна, активна или термодинамична рекуперация е налице, когато традиционният пасивен обменник е комбиниран с охладителна верига на термопомпа, която се включва, когато е необходимо, осигурявайки по този начин второ рекупериране (т.е. нагряване или охлаждане на въздуха), което прави системата дори още по-ефективна.

Следва един пример. Агрегатът VMC на ELFOFresh EVO на Clivet използва тази технология, за да въвежда въздух, който е по-топъл от температурата на околния въздух - за отопление, и по-хладен въздух - за охлаждане, като по този начин се задоволяват до 85% от топлинните нужди на сградата, и дори се постигат 100% в средата на сезона.

Запознайте се с ELFOFresh EVO