SPLIT Clivet: ecological, ionized filter, Sleep function, remote contr

Климатици с двоен сплит за дома: технически съвети

Изборът на климатик може да не е лесна задача: ето няколко съвета за дома ви, базирани на площта, която трябва да се охлажда, и на други характеристики.

 Закупуването на климатик за охлаждане на дома може да изглежда лесно, но това е само привидно. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид при избора. От големината на стаите до броя на стените, изложени на слънце, от количеството прозорци или френски прозорци до наличието на балкони, където може да се поставят външните тела. Да не говорим за факта, че ако живеете в жилищна сграда, трябва да се съобразявате и с редица ограничения по отношение на начините за монтаж.

Разбира се първият елемент, който трябва да се вземе под внимание, е площта на различните помещения, които ще бъдат климатизирани. Не всички климатици работят по един и същи начин и, което е по-важно, не всички уреди са идеалното решение за всякакви видове помещения. Целта е да се избере климатик, който да осигурява максимален комфорт на живот, но който да е и изключително ефективен, да е с нисък разход на енергия и да позволява да спестяваме от сметките за ток.

Както много хора знаят, основният параметър на климатиците е британската топлинна единица BTU (British Thermal Unit) - мерна единица, която определя мощността на климатика и неговия хладилен капацитет. Нека да разгледаме няколко примера. За малка стая с площ между 10 и 15 кв. м., 7000 BTU/h ще бъдат достатъчни за оптимално охлаждане. За по-големи помещения, например между 40 и 50 квадратни метра, ще е необходима повече от два пъти по-голяма стойност (15 000 BTU/h).

Избор на климатик: МОНО или МУЛТИСплит?

За да откриете идеалния уред за вашите нужди, първо трябва да знаете каква е разликата между моно сплит и мулти сплит климатик. Първият има едно охлаждащо вътрешно тяло, свързано със специално предназначено за него външно тяло. Мултисплит климатиците от друга страна разполагат с няколко вътрешни тела, които се свързват и „използват работата“ на едно външно тяло. В този случай, в зависимост от броя на вътрешните тела, говорим за климатици тип „двоен сплит“, „троен сплит“, „четворен сплит“ и т.н.

Но защо трябва да изберете една от тези две системи? Решението за избор на мултисплит климатик може да се основава на първоначалните икономии, дължащи се на по-ниски разходи за монтаж както за използваните материали, така и за труд. Всъщност е съвсем различно да се монтира един външен двигател, вместо няколко външни тела. Трябва да се вземе предвид и естетическият аспект, тъй като едно външно тяло е визуално значително по-малко „натрапчиво“ от няколко тела, монтирани едно до друго.

А икономиите? Ако сравним двата типа климатици, МУЛТИСплит системите консумират по-малко електроенергия от моносплит климатиците (при същия брой монтирани вътрешни тела) и в резултат на това спестявате от сметките за енергия. Разбира се, при покупката трябва да се спазват точните инструкции и системата трябва да бъде правилно оразмерена въз основа на действителните нужди от охлаждане.

МОНОСплит: оптимално разпределяне на риска

Независимо от необходимата енергия и по-високите първоначални разходи за монтаж на повече от едно външно тяло, очевидно предимство на моносплит системите е споделянето на риска. Повреда на компонент на двигателя в мултисплит климатик или обикновена рутинна намеса по поддръжка в действителност биха спрели работата на всички свързани към него вътрешни сплит тела, което би направило невъзможно климатизирането на помещенията. При моносплит климатиците този проблем не съществува, тъй като локалната повреда в едно външно тяло би прекъснала работата на отделната сплит система, а не на цялата система. Ето защо, ако навън има достатъчно място за разполагане на няколко външни тела, тази технология може да се избере не само за големи жилища, но и за предприятия, които не могат да си позволят внезапно спиране на системата.

Мултисплит: значимостта на правилното оразмеряване

Както видяхме, изборът на мултисплит система има очевидни предимства поради възможността за използване на едно външно тяло, към което може да бъдат свързани различен брой вътрешни сплит тела. При избора на този тип технология правилното оразмеряване на помещенията, които ще се климатизират, е от още по-голямо значение. Това е така, тъй като при вътрешните тела, работещи по едно и също време и с различна мощност, може потенциално да се получи спад в ефективността. Ето защо при избора на климатик, за предпочитане чрез фирми с доказан опит, както и при монтажа му, е важно да се разчита на професионалисти в бранша.

Решения, предлагани от Clivet

Повече от 30 години фирма Clivet предлага решения за устойчив комфорт на хората и средата, като осигурява широка гама от високоефективни моно- и мултисплит климатици (клас А+ до А+++). Благодарение на инверторната технология и електронното управление потреблението на енергия намалява, като се подава само действително необходимата мощност.

Моносплит и мултисплит системите на Clivet са и изключително екологосъобразни. И двата вида климатици използват хладилен газ R-32, отличаващ се с нисък потенциал за глобално затопляне - т.нар. GWP индекс, като по този начин осигуряват значително намаляване на емисиите на CO2 в сравнение със системи с други флуоровъглеводороди (HFC) - хладилни агенти.