Компактна моноблокова хибридна термопомпа „въздух-вода“, идеална за модернизиране на стари генератори
EDGE EVO 2.0 - EXC Hybrid

едновременни функции за производство на БГВ и охлаждане/отопление .

  • Не е необходимо да се свърза към резервоар, ако БГВ се произвежда от бойлера ;
  • Използва възобновяема слънчева топлинна енергия посредством свързване към ELFOSun (може да се свърже към бойлера); 
  • Функция за превключване €/Switch: модулът симулира работните състояния на двата генератора и използва или термопомпата или бойлера в зависимост от икономията ;
  • управление през мобилното приложение MSmartLife App или през Modbus порт с ELFOControl3 EVO, включено като стандартно оборудване .

технически характеристики

  • термопомпа от 4 до 30 kW; бойлер от 24 до 200 kW; 
  • пълен инвертор DC; 
  • екологичност: газ R 32 
  • 6 модула в каскаден монтаж за мощност до 180kW