Тънък вентилаторен конвектор за подов или таванен монтаж с DC мотор за отопление и охлаждане ELFORoom2

  • Изключително тънък, идеален за жилища;
  • максимална безшумност;
  • иновативна технология с излъчваща плоча;
  • висока степен на гъвкавост, благодарение на наличието на много аксесоари, които разширяват потенциала му.

технически характеристики

  • Пречистване: пречистване на въздуха чрез UV-C лампите, монтирани върху самия агрегат;
  • клапани: 3-пътни вентили, предлагани за инсталации с 2 и 4 тръби с цел оптимално балансиране на инсталацията;
  • агрегатът може да се управлява с монтираното върху него много дискретно управление, разполагащо с LCD дисплей, с външен термостат, ON/OFF вход чрез сух контакт или вход със сигнал 0-10V;
  • няколко ELFORoom² също така може да бъдат групирани в минимрежи с до 9 модула с управление master/slave от термостат или модул за централизирано управление ELFOControl3 EVO или BMS с протокол Modbus;
  • останалата част от опционалните аксесоари е създадена за улесняване на монтажа: крачета за фиксиране към земята, комплект касета за вграждане / решетка, за да може вграденият монтаж да е максимално дискретен, телескопичен блок или такъв на 90° за вкарване във въздуховод.