Термопомпеният бойлер гарантира висока ефективност, като заема ограничено пространство. Но предимствата са много повече.

Термопомпеният бойлер представлява ценно екологично решение за производство на битова гореща вода за битови нужди, като гарантира висока ефективност и оптимизира енергийния разход. Най-непосредствената полза е намаляването на разходите за сметки, което със сигурност е тема от голям интерес напоследък.

За разлика от електрическите или газовите модели, този тип бойлери използват възобновяема енергия като въздуха извън дома или, ако има панели - слънцето. Освен това той не отделя CO 2 или фин прах, което затвърдява позицията му на изключително щадящ околната среда уред.

Основни предимства на термопомпения бойлер

Въпреки че изискват повече място за монтаж в сравнение с традиционните електрически или газови бойлери, бойлерите с термопомпена технология предлагат безброй предимства както като по-малко въздействие върху околната среда, така и като ограничаване на разходите.
Използването на чист и възобновяем енергиен източник като външния въздух спестява до 70% от потреблението на електроенергия и напълно елиминира използването на природен газ или пропан-бутан и генерирането на вредни емисии от това.

Може да монтирате термопомпен бойлер както в нови, така и в ремонтирани сгради. Този тип бойлер всъщност предлага предимства и по отношение на гъвкавостта, тъй като не се нуждае от връзка към димоотвод, а просто към водопроводната система и към електрически контакт, а също така може да изберете къде да отведете охладения въздух, генериран от термопомпения бойлер. Енергоспестяването води до значително намаляване на разходите за сметки, но не само. Замяната на електрически бойлер за производство на битова гореща вода с термопомпена система всъщност дава възможност за достъп до изгодни данъчни облекчения.

И така, заслужава ли си термопомпеният бойлер?

 • Спестяване на средства до 70%
 • Висока енергийна ефективност и по-нисък разход на електроенергия
 • Екологичен, тъй като използва възобновяема енергия (въздух/слънце)
 • Не отделя CO 2 или фин прах: спомага за опазване на околната среда

Как работи термопомпеният бойлер?

За да разберете как работи термопомпеният бойлер, трябва да получите представа за специфичната технология, която е в основата му. Принципът му на действие се основава на извличане на топлинна енергия от външен източник и последващото ѝ предаване към водата, постъпваща в бойлера. Това е процес, който протича в затворена верига и може да бъде обобщен опростено в три основни стъпки.

 1. Първоначално въздухът се отвежда до топлообменник, в който циркулира специален
  хладилен флуид, който приема топлината до достигане на точката на кипене.

 2. След като премине от течно в газообразно състояние, хладилният агент достига до
  компресор, намиращ се вътре в машината, който допълнително повишава
  температурата му, така че да улесни топлообмена с водата, която трябва да се нагрее.

 3. След като цялата налична топлина бъде пренесена, флуидът се насочва към
  разширителен вентил, който намалява налягането и температурата, за да се върне в
  първоначалното си състояние и да започне цикъла отново.

Едно ефективно решение: термопомпа AQUA Plus SWAN-2

За производството на битова гореща вода в жилищни среди фирма Clivet е проектирала термопомпата AQUA Plus SWAN-2 , която достиганай-високите нива на ефективност на пазара. Благодарение на многобройните големини и конфигурации и на приятната и модерна линия, той се интегрира чудесно във всякакви помещения. Контролният панел е опростен и интуитивен и се монтира директно върху уреда за по-лесно използване.

Това, което прави това решение едно от най-добрите на пазара, е енергоспестяването: термопомпата AQUA Plus SWAN-2 е в състояние да осигури 75% намаление на разходите за електроенергия за същата осигурена топлинна енергия в сравнение с традиционния електрически бойлер.