Много хора обмислят да преустроят системата в своята къща или апартамент. Ето всичко, което трябва да знаете за хибридните системи.

Термопомпите са устройства за използване на (безплатна възобновяема) енергия от околната среда, например от въздуха, подпочвените води или подземната топлина, с цел производство на битова гореща вода и осигуряване на климатизация както за апартаменти, така и за търговски и промишлени сгради. Предимствата на термопомпите от гледна точка на икономия на енергия са неоспорими, въпреки че има определени ситуации, в които може да има експлоатационни ограничения. 

Въпреки че е много ефективна и екологична, при много студено време може да се наложи термопомпата да се комбинира с котел. Решението е да се избере хибридна система, която съчетава термопомпата с кондензен котел, който да работи, когато е необходимо.

Принцип на работа на термопомпата

Тази технология се състои от четири отделни устройства, а именно компресор, кондензатор, разширителен клапан и изпарител, които позволяват на специален хладилен агент да пренася топлина.

По време на изпаряването си флуидът поема енергия от източника на топлина (напр. от външния въздух) и намалява обема си, докато преминава през компресора, което води до повишаване на температурата и налягането.

В кондензатора газът се връща в течно състояние и отдава натрупаната топлина към системата за битово отопление или битова гореща вода, след което постъпва в разширителния клапан, който намалява налягането му и го връща в изпарителя. Благодарение на термопомпата не се изразходват изкопаеми горива, тъй като основният източник на енергия е възобновяем, но процесът все пак изисква използването на електроенергия.

Принцип на работа на кондензния котел

Кондензният котел е основната система за битово отопление и производство на битова гореща вода, която е изключително енергийно ефективна и консумира много малко газ

Високата му ефективност се дължи на оползотворяването на топлината от дима от горенето, част от която може да се използва, без да се налага да се прибягва до нови суровини, поради което котелът е по-екологичен и замърсява околната среда по-малко. 

Кондензният котел отделя и по-малко емисии в околната среда поради наличието на специални горелки за предварително смесване. Друг плюс на тази отоплителна система е възможността за модулиране на мощността на системата в зависимост от специфичните нужди на всяка отделна сграда, а работата ѝ не се влияе от промяната на външната температура (както е например при термопомпата).

Хибридната система: перфектната комбинация от две конфигурации

Разгледахме как работи термопомпата и какво представлява кондензният котел. Но как могат да се комбинират тези две устройства, за да се създаде система, която да гарантира максимална ефективност и оптимален комфорт на живот през всички сезони?

Основният генератор на топлина в хибридната система обикновено е термопомпата, която е оразмерена така, че да покрива до 80 процента от годишното топлинно натоварване на дома (напр. топлинната енергия, която се губи във външната среда). По този начин безплатната възобновяема енергия се използва пълноценно, а кондензният котел „покрива“ останалите 20% от топлинното натоварване.

Това е идеално решение и в случай на ремонт, тъй като може да се комбинира с конвенционалните радиатори, които обикновено се намират в къщите, които трябва да бъдат модернизирани.

Ето няколко примера, базирани на метеорологични условия. При хибридната система, ако външната температура не е твърде ниска, се използва само термопомпа, а котелът остава изключен и по този начин се избягва потреблението на изкопаеми горива. Когато времето стане по-студено, термопомпата може да не осигурява необходимата входяща топлинна енергия за отопление на помещенията и производство на битова гореща вода. Следователно, в случай на прекалено ниски температури, двете системи първо ще работят паралелно, след което котелът ще работи самостоятелно при пълно натоварване.

Идеални за ремонти, хибридните системи на Clivet предлагат безпроблемна интеграция между най-добрите термопомпи на пазара и високоефективни кондензни котли, като същевременно осигуряват максимална гъвкавост по отношение на монтажа (стенен, подов и без корпус). Всички продукти, независимо дали са сплит- или единични версии, се предлагат в широк диапазон от мощности, имат естетичен дизайн, който ги прави подходящи за всяко помещение в къщата, и се предлагат с мобилно приложение за дистанционно управление.

SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid

SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid е хибридната система, разработена от Clivet, която съчетава стенна термопомпа въздух-вода с кондензен котел 24- или 34-kW, който може да произвежда битова гореща вода проточно. Този продукт осигурява пълна съвместимост с радиаторна система, тъй като може да произвежда вода с максимална температура 80 °C, и наскоро спечели наградата KLIMAHOUSE PRIZE за продукт, способен да се адаптира към нуждите на пазара.