Има 3 типа компактни моноблокови термопомпи:
01
ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ
01
ИНТЕГРИРАНЕ КЪМ СОЛАРНА СИСТЕМА