Външен модул за Nativ NATIV
IZ2-XY 27M-70M

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ NATIV? 

  • Опционално: Wi-Fi за дистанционно управление с NetHome Plus мобилно приложение за Android и iOS
  • Пълен диапазон: Единичен сплит 9 000 ÷ 24 000 Btu/h, Мултисплит 9 000 ÷ 24 000 Btu/h 
  • Съвместим със системи за Единичен сплит и Мултисплит 
  • Опционално: Wi-Fi за дистанционно управление с NetHome Plus мобилно приложение за Android и iOS

Предимства

  • Многопосочен въздушен поток

Модулът за климатизация може да разпределя въздушния поток в множество посоки: за по-добро насочване на потока в помещението, той регулира електронно посоката на жалузите както хоризонтално, така и вертикално

  • Функция за следване

Стандартното управление може да се използва за лесно задаване на желаната позиция на жалузите.

  • Управление чрез смартфон

Системата дава приоритет на температурния сензор в дистанционното управление и се настройва по съответен начин

  • Външен модул за Nativ

Благодарение на един опционален аксесоар е възможно да настроите температурата, включване/изключване и таймер на модула от смартфона

Съвместима с: