Вентилаторен конвектор със среден напор за свързване към въздуховод Nebula MP

  • 3-скоростен или DC мотор за отопление и охлаждане
  • максимална безшумност;
  • сред най-тънките на пазара;
  • изключително гъвкав, благодарение на многобройните предлагани аксесоари и конфигурации.

Технически характеристики

  • Възможност за пълно конфигуриране:

Вентилаторният конвектор със среден напор Nebula, който се свързва към въздуховод, отговаря на всички монтажни изисквания: разполага с пълен набор фабрично създадени конфигурации и с аксесоари, които може да се доставят отделно.